Mån 8 aug / År 40 / Nr 3 2022

Engelska får världen att mötas

Uppsala är en av Nordens främsta studentstäder. Vid Uppsala universitet samverkar fakulteterna på flera olika plan. Utbildningarna är ofta multidisciplinära och forskningen tvärvetenskaplig. Den Språkvetenskapliga fakulteten har nära 5000 studenter. Det borde inte komma som en överraskning med tanke på att språk hör till de mest användbara kunskaperna man kan ha, oavsett var man bor, arbetar och vilka ambitioner man har för framtiden.

Språkkunskaper öppnar möjligheter inom alla branscher och verksamhetsområden. Förmågan att kommunicera obehindrat med människor i andra delar av världen har aldrig varit så prioriterad som den är idag. Samtliga av världens nationer är beroende av att upprätta och bibehålla starka band med andra länder. Detta gäller för såväl säkerhet som för att bygga upp en lönsam handel. I centrum av allt detta står god kommunikation och förmågan att göra sig förstådd, och i centrum av alla språk står engelskan som mycket gångbar världen över.

Ny profil
– Barn möter engelska mycket tidigare idag än vad man gjorde för bara ett par decennier sedan. Det finns ett stort behov av att integrera flerspråkighet i grundskolans första år och därför har vi satsat mycket på att förnya vår profil för att möta det. Bland de insatser vi redan gjort finns utveckling av låg- och mellanstadielärares kompetens i engelska. Vi har även vidareutvecklat vår forskning inom området, berättar Pia Norell, studierektor vid Engelska institutionen.
I samband med utvecklingen av den nya profilen får samtliga utbildningar ett mer forskningsrelaterat innehåll. På Engelska institutionen forskas det inom fem områden: engelsk språkvetenskap, engelsk litteratur och kultur, amerikansk litteratur och kultur, nordamerikastudier samt keltiska studier. Även forskarutbildning erbjuds inom vissa områden.
Kontinuerlig utveckling
I den senaste utvärderingen från Universitetskanslerämbetet (fd. Högskoleverket) från 2013 fick Engelska institutionens masterutbildningen högsta möjliga betyg. På frågan om vad som är avgörande för att lyckas svarar Pia Norell:
– Vi lägger mycket resurser på att ständigt uppdatera och utveckla våra utbildningar. I samtliga utbildningar är det till exempel centralt att man kan skriva och kommunicera väl på både svenska och engelska. Detta integreras tidigt och banar väg för att man som student får bättre resurser att ta sig till nästa nivå.
Institutionen erbjuder kurser i engelska som riktar sig till olika målgrupper, med speciella inriktningar för exempelvis jurister, teknologer och ekonomer. Pia Norell förklarar att det är oerhört viktigt att man ser ett sammanhang där språket ska användas.
– Eftersom vi alltid är tydliga med det så lyckas vi också skapa utbildningar som ligger i tiden och som omfattar precis det som förväntas.

Kort om Språkvetenskapliga fakulteten
Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet har det bredaste utbudet av språkutbildningar i landet. Här erbjuds grundutbildning i ett 30-tal språk förutom allmän lingvistik, datorlingvistik och jämförande indo-europeisk språkforskning. Forskarutbildning bedrivs i 14 ämnen, och man har idag nära 90 doktorander. Med Carolina Rediviva inklusive Karin Boye-biblioteket förfogar Språkvetenskapliga fakulteten över språkforskarresurser som är bland de rikaste i Norden.