Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Enics kämpar för att behålla Sveriges industri

Den schweiziska kontraktstillverkaren Enics satsar på kvalitet, flexibilitet och framstående ingenjörskompetens. För Enics är effektivitet och kundförståelse de viktigaste framgångsfaktorerna istället för att stirra sig blind på produktpriset. Det handlar om att skapa värden och ta bort slöserier i hela värdekedjan och också att hjälpa kunderna att förkorta Time To Market, något som skapar lönsamhet för både kunder och för Enics.

Enics etablerades i Sverige 2005 och har idag produktion och industrialiseringscenter i både Malmö och Västerås, vilka verkar i direkt anslutning till några av Nordens främsta industrikluster. Med totalt 450 anställda fördelade på båda enheterna är Enics Sveriges största kontraktstillverkare med fokus på industri- och medicinsk elektronik.

Närhet helt avgörande
Trenden att flytta produktion till lågkostnadsländer inleddes i slutet av 1990-talet. Men för Enics har det aldrig varit något bra alternativ att flytta all tillverkning från Sverige. Det gäller snarare att hitta rätt kombination med viss tillverkning nära nyckelmarknaderna.
Eftersom dagens industriföretag är mer lyhörda och mer flexibla än någonsin tidigare är det oerhört viktigt med korta beslutsvägar och öppen kommunikation med kunderna. Att befinna sig nära kunderna är viktigt för Enics. Närhet är dock inte bara geografisk närhet utan handlar också om kundförståelse, kommunikation och kultur.
– Vi möter våra kunder med optimala lösningar varje gång. Det kan vi bara göra genom att verka nära kunden, poängterar Leif Johansson, chef för Enics Sweden.
Den globala konkurrensen pressar ständigt ner ledtiderna där variationerna i efterfrågan blir större och större. För att hjälpa kunderna ser Enics till att bidra med kunskap och tjänster som gör att kundernas produkter når marknaden snabbare. Här är närhet och samverkan i hela värdekedjan helt avgörande; mellan kundernas team, Enics team och Enics leverantörer.

Tillverkning på fel kontinenter är ingen bra långsiktig lösning
Enics arbetar mycket kundorienterat där varje kund betjänas av ett flerfunktionellt kundfokus team som har kunskap om kundens krav, produkter och framtida behov. Kundteamen har ansvar för kundnöjdheten och driver aktivt förbättringsprojekt där varje medarbetare får möjlighet att påverka, komma med egna initiativ och bidra till ökad lönsamhet för alla parter.
– Våra anställda är vår främsta styrka. Vi ska vinna kriget och bevara Sveriges värdefulla tillverkningsindustri genom att ta vara på kompetens som i flera avseenden är unik för vår region, säger Leif Johansson, som själv har över 30 års erfarenhet från branschen.
– Tillverkning i Asien för marknader i Europa är knappast hållbart i längden, med allt högre krav på flexibilitet och inte minst med tanke på ökade transportkostnader och för att inte tala om den negativa miljöpåverkan som långa transporter medför, påpekar Leif.

Enics vapen för att lyckas
Moderna produktionsprocesser, hög automationsgrad och att ständigt leva lean i alla processer är viktiga vapen i Enics strategi för att behålla industrijobben i Sverige.
– Vi är inte rädda för utmaningen, vi välkomnar den. Vi har åtta framgångsrika år i baggaget och ser ljust på framtiden. Vi vet att vi kan erbjuda lösningar som är ytterst konkurrenskraftiga baserade på den teknologi och kunskap som finns här och globala möjligheter från våra andra enheter. Vi kan leverera kvalitet, prestanda och flexibilitet rakt igenom, där är vi oslagbara, avslutar Leif Johansson.