Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Enkel affärsidé ligger bakom avancerade tekniklösningar

Teamet bakom Malacon jobbar med en annan drivkraft än många andra teknikkonsulter. Deras enkla idé bygger på att nöjda medarbetare som mår bra på sin arbetsplats och känner sig delaktiga i sin egen och företagets utveckling levererar de bästa kundlösningarna.

När teknikkonsulterna Sara Gunstad Selin och Anna Söderberg grundade Malacon för två år sedan skapade de det företag de själva saknat under sina många år i konsultbranschen.
– Medarbetarna är stommen i alla företag. Därför jobbar vi aktivt med en god arbetsmiljö där det är högt i tak och där konsulterna ges utrymme att påverka och växa. Med en nöjd och kunnig personalstyrka kan allt fokus läggas på att leverera de bästa lösningarna för varje enskild kund och uppdrag, förklarar Anna Söderberg.

God arbetsmiljö ingen klyscha
– Vi vill påverka branschen och skapa mer utrymme för målmedvetna och duktiga konsulter som vill utmanas och utvecklas. Kvalitet skapas i en god arbetsmiljö anser vi. Det är ingen klyscha vi bara lättvindigt slänger ur oss, det är grunden för hela vårt företagande, något vi lägger stor vikt vid, menar Sara Gunstad Selin. Genom att se våra medarbetare, identifiera deras kvaliteter, uppmuntra till vidareutveckling och ta till oss av deras idéer, skapar vi tillsammans ett hållbart och långsiktigt kvalitetsföretag. Den nöjda medarbetaren är en förutsättning för en nöjd kund.

Nominerade till Årets Nyföretagare
Malacon är ett ungt företag med nya tankar i en gammal och traditionsbunden bransch. Det har visat sig vara ett lyckosamt drag. Malacon nominerades till Årets nyföretagare i Västerås 2019, och har även uppmärksammats på andra håll för sitt tankesätt och inte minst för de många spännande uppdrag som företaget medverkar i.
– Vi är med som konsulter i både små och stora projekt inom mark- och vägprojektering. Variationen av projektens storlek och skede i projekteringsfasen skapar stor arbetsglädje, vilket gynnar innovationskraften såväl hos oss som hos våra kunder. Vi är tacksamma för förtroendet vi fått, av några av de större teknikkonsultfirmorna, att få vara med som underkonsulter i några stora projekt, säger Anna Söderberg.

Erbjuder helhet
Ytterligare en aspekt som skiljer Malacon från andra i samma bransch är det transparenta arbetssättet. Varje konsulttimme redovisas, och det är speciellt viktigt i dynamiska projekt som förändras över tid. Tydlighet bygger tillit, och det liksom nöjda medarbetare, är en förutsättning för nöjda kunder. Till hösten flyttar företaget till nya lokaler centralt i Västerås och rekryteringsarbetet fortsätter när Malacon växer. Att kunna tillhandahålla en helhet kring infrastruktur, även med VA och landskapsarkitektur, är målsättningen. Helheten finns redan idag genom kvalitetssäkrade samarbetspartners, men att så småningom utvecklas med fler teknikområden ”inhouse” mot fler kundgrupper är det långsiktiga målet.