Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Enkelheten i småstadsidyllen lockar

Nybro kommun befinner sig i ett expansivt skede. Det verkar som att fler upptäcker fördelarna med den lilla staden och dras till enkelheten med korta avstånd och nära till samarbete. I Nybro blir det berömda livspusslet enklare.

Nybro har rykte om sig att kunna erbjuda bra skolor, bra boende och bra pendlingsavstånd till en större arbetsmarknad. Allt man kan önska sig finns faktiskt i Nybro, både vad gäller samhällsservice och möjligheter till att utveckla en rik fritid. Saker som borgar för en hög livskvalitet, helt enkelt.

Trygghet, nyfikenhet och nytänkande
Det geografiska läget är en framgångsfaktor för Nybro, som ligger strategiskt mellan Kalmar, Växjö och Karlskrona. Närheten till de större städerna ger Nybro en mer omfattande arbetsmarknad, men innebär också att Nybro som mindre kommun lämpar sig bra för etableringar där enkelhet och bra logistik är avgörande.
– Vi antog en ny vision för Nybro som tydligt speglar vår framtidstro och hur vi vill utvecklas. Visionen säger att vi med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger en ny bro till framtidens större Nybro. Det innefattar även att bygga hållbart för framtiden och det är något som genomsyrar allt vi gör nu och framåt, säger Christina Davidson, kommunstyrelsens ordförande i Nybro.

Att bygga med trygghet, nyfikenhet och nytänkande förenas med att bygga hållbart på flera sätt. Inom skolan till exempel, där mycket kretsar kring att bygga trygga och giftfria miljöer, samt inom äldreomsorgen där det just nu pågår ett arbete för att minska matsvinnet. Nybro kommun har även påbörjat arbetet med att ställa om bilparken, gatubelysning och uppvärmning till hållbara alternativ.

Besöksnäringen i Nybro ska även den ställas om och bli mer hållbar. Det är inget nytt, men frågan lyfts igen för att få med alla på tåget. En hållbar besöksnäring är också att utveckla destinationer som håller under hela året och öka attraktionskraften för en större målgrupp.
– Glasriket är en dragkraft för oss, men Nybro har mycket mer att erbjuda. Vi vill gärna främja en utveckling där Glasrikets värden förenas med naturupplevelser, och skapa nya möjligheter kring det. Här finns det mer att utveckla för nyfikna entreprenörer, tillägger Christina.

Nybro numera inflyttningskommun
Med fokus på visionen ska Nybro även utveckla sin bostadsmarknad med trygghet, nyfikenhet och nytänkande. Under de senaste åren har bostadsbyggnationen tagit fart och då med bostäder inom alla upplåtelseformer vilket Christina Davidson ser som ett kvitto på att Nybro är en framtidskommun för alla.

– Vi har passerat den magiska gränsen med över 20.000 invånare och ser en stadig ökning sedan några år tillbaka. Vi har lyckats vända trenden där vi tidigare varit en utflyttarkommun. Nybro välkomnar nu fler invånare och vi är lyhörda – vi har nyligen presenterat nya bostadsområden med tomter för byggnation av egna hem till exempel. I förra omgången tog bostadstomterna slut snabbt, högst troligt är att det blir samma sak nu. Vi ser på framtiden med tillförsikt, avslutar Christina.