Tis 7 dec / År 39 / Nr 4 2021

Enkelt att leva miljövänligt i Wästbyggs bostadsområden

I Lilla Träslöv har de boende i området Mandarinen nu haft ett halvår att bo in sig. Med fokus på hållbarhet har Wästbygg Projektutveckling utvecklat ett nyskapande bostadsområde där det ska vara lite enklare att leva miljövänligt och i god granngemenskap.

Från husens gemensamma takterrasser är utsikten över Kattegatt mäktig. Här uppe finns solcellspaneler som kompletterar den gröna fjärrvärmen. Odlingsmöjligheter, växthus och cykelverkstad är exempel på hur man i området uppmuntras att göra hållbara val genom konceptet Boaktiva. Konceptet är en del av Wästbyggs hållbarhetsarbete.

Tar samhällsansvar
Wästbygg Projektutveckling har tagit fram Boaktiva i samarbete med beteendevetare och konceptet handlar om att uppmuntra de boende till bra val i vardagen och med det följer ökad trivsel. Från Wästbyggs perspektiv är det ett sätt att ta samhällsansvar och bygga hållbara och trygga bostadsområden.
Boaktiva bygger på nudging, som ungefär betyder små knuffar i rätt riktning. Wästbygg jobbar med nudging både för att uppmuntra boende i egenutvecklade projekt att göra bra val när det gäller miljö, grannkontakt och aktiviteter men också för att exempelvis förbättra avfallssorteringen på sina byggarbetsplatser.

Unik identitet i Varberg
Wästbygg Projektutveckling utvecklar och bygger miljöer där människor ska bo, leva, jobba, lära och trivas i många, många år framöver. I Varberg har Wästbygg Gruppen där Wästbygg Projektutveckling och entreprenadbolaget Wästbygg AB ingår, utvecklat och byggt flera projekt. Bland annat har de byggt Ventilohuset Birger Svenssons väg där bolagets eget lokalkontor nu inhyses.
Enligt Wästbygg Projektutveckling har Varberg en spännande framtid med nya bostadsprojekt på gång, en ny hamn och nya ytor i centrum. Staden har en unik identitet och här är man duktig på att förvalta stadens personlighet. Man vill gärna vara med i arbetet med att utveckla den moderna staden som bejakar havet, entreprenörskap och kreativitet samt sin rika historia.

Värnar gemenskap
När våren nu kommer till Varberg väntar en spännande tid för de boende i Mandarinen. I de gemensamma utomhusytorna är tanken att man ska kunna odla, bärbuskar ska spira och kanske blir det spontanfotboll med grannen när gräsmattan grönskar. I ett Varberg som växer snabbt hoppas Wästbygg Projektutveckling att de egna projekten ska bidra till just gemenskap, ett mer hållbart liv och givetvis tid för lite surfing när värmen kommer.