Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Enklare än någonsin att besikta bilen – med tydliga miljöfördelar

Trafiksäkerhet är sedan länge en prioriterad fråga i Sverige och vi har också en lång tradition av att aktivt arbeta med åtgärder som minskar den svenska fordonsflottans miljöbelastning. Det skriver Opus Bilprovning under på då företaget driver traditionen vidare under nytänkande former.

Den statliga Bilprovningen har varit en viktig samarbetspartner i utvecklingen av en säkrare trafikmiljö med minskad miljöpåverkan i Sverige sedan början av 1960-talet. Det arbetet fortsätter nu under avreglerade former med större tillgänglighet och en genomgående högre servicegrad som starka ledstjärnor.

Nyetablerar där det gör mest nytta
Opus Bilprovning är en del av den tidigare statligt ägda Bilprovningen som delades i tre delar 2012. I samband med det tilldelades Opus Bilprovning, som är en del av en internationell besiktningskoncern, ett 70-tal stationer från Kiruna i norr till Karlskrona i söder. Under de senaste åren har en handfull stationer tillkommit då Opus Bilprovning satsat på att öppna nya anläggningar på strategiska platser, varav Västerås är en.
– Vi såg ett tydligt behov i Västerås – inte minst när det gäller besiktning av tunga fordon. Tidigare fanns bara ett alternativ för tung trafik, men Västerås har som växande logistikstad en betydligt större marknad och därför såg vi att vi kan tillföra något som är både attraktivt och konkurrenskraftigt för det lokala näringslivet, säger Anette Edén, affärsområdeschef med ansvar för nyetableringen i Västerås samt anläggningarna i Vinsta, Akalla, Kungsängen, Enköping och Sala.
Att etablera nya anläggningar där det finns ett tydligt behov är en del av Opus Bilprovnings framtidsstrategi. Det hänger ihop med en strävan efter att öka tillgängligheten för svenska fordonsägare, som hos Opus Bilprovning garanteras en tid för besiktning av lätta fordon inom 24 timmar och en obokad efterkontroll inom 20 minuter.
– Innan etableringen i Västerås, som är anpassad för tung trafik men som även tar emot personbilar för besiktning, hade vi en dialog med lokala företag som tydligt uttryckte sin önskan om att få ytterligare ett alternativ för besiktning till förmån för yrkestrafik, fortsätter Anette.

Klimatkompenserar till 100 procent
I skrivande stund står Opus Bilprovning för 77 stationer från Karlskrona i söder till Kiruna i norr. Den övergripande ambitionen är att vara det besiktningsföretag som erbjuder den bästa kundupplevelsen. Då kan man också bli det självklara valet för alla som behöver besikta sitt fordon, såväl personbilar som motorcyklar, släp, husvagnar samt tunga fordon som lastbilar och bussar.
Opus Bilprovning driver dessutom utvecklingen i gamla Bilprovningens spår när det gäller miljöförbättrande åtgärder. Det understryks ytterligare nu genom att hela verksamheten är klimatkompenserad till 100 procent– inklusive kundernas transport till och från besiktning.
– Att klimatkompensera hela verksamheten är något som vi som besiktningsföretag är först ut med i Sverige. Det är också ett led i att vi skapar kundanpassade lösningar – nu kan kunderna välja att göra ett bättre val rent miljömässigt samtidigt som de får sitt fordon besiktat. Många företagskunder uppskattar möjligheten att kunna göra bättre miljöval, men vi ser samtidigt ett ökande intresse från privatkunderna, upplyser Anette Edén.