Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Enklare bokföring med molntjänster

Allt fler tjänster och processer digitaliseras för att göra vardagen enklare. Att spara på resurser blir allt mer aktuellt i takt med klimatdebatten – men det sträcker sig även bortom det materiella. I en överbokad vardag utgör tid ofta en mycket dyrbar resurs och allt som kan spara tid och göra arbetet mer effektivt eftertraktas.

LRF Konsult har ett stort försprång i digitaliseringens era. De redovisnings- och affärsrådgivningstjänster som LRF Konsult erbjuder frigör nämligen tid som kunden istället kan lägga på att utveckla sin kärnverksamhet. Så har man alltid arbetat – långt innan digitaliseringen gjorde entré, och det ger också betydande konkurrensfördelar idag när alla jagar effektivitet.

Digitala lösningar för alla
Att digitala bokföringstjänster skapar nya möjligheter med mer effektiva och lönsamma processer för kunderna är tydligt. Det är inte längre enbart stora företag som efterfrågar inskannade fakturor för enklare hantering, även småföretag har mycket att vinna på att implementera och använda sig av digitala lösningar.
– En del kunder väljer att lägga över allt redovisningsarbete på oss, andra vill göra lite mer själva. Våra digitala bokföringstjänster är anpassningsbara efter kundens behov och önskemål, och det bästa är att de förenklar ekonomiarbetet avsevärt oavsett hur mycket tid kunden är beredd att lägga på sin redovisning, säger Stefan Rönnlund, kontorschef på LRF Konsult i Skellefteå.
Utvecklingen av MittKontor är ett konkret exempel på hur LRF Konsult i digitaliseringens tecken har utvecklat tjänster kopplade till bokföring och ekonomiservice. MittKontor är en plattform där allt som rör företagets ekonomi kan samlas på ett ställe i en molnbaserad tjänst. Ambitionen bakom satsningen är att göra det enklare för kunderna att sköta och förstå sina företag. Grafiska verktyg gör det enklare att förstå allt som rör ekonomin och den är tillgänglig var och när som helst under dygnet.
– Vi har väldigt stora ambitioner när det gäller att utveckla framtidens effektiva tjänster kring affärsrådgivning och redovisning. Vi ska vägleda våra kunder in i nya arbetssätt, snart blir bokföring på nätet standard även för de allra minsta bolagen, menar Stefan Rönnlund.

En bransch i förändring
LRF Konsult etablerades en gång i tiden för att se över ekonomiarbetet för företag verksamma inom gröna näringar. Det är fortfarande ett viktigt uppdrag, men idag vänder sig LRF Konsult till småföretagare inom alla branscher och segment. Kunderna utgörs framförallt av ägarledda företag med upp till 30-talet anställda.
– Skellefteå har ett mycket gott företagsklimat nu och med det ökar efterfrågan på våra tjänster. Vår bransch befinner sig i en förändring nu och den ska vi vara med och driva. Framtiden är digital och mer effektiv, och en stor del av vår uppgift blir att lotsa småföretagen med nya digitala tjänster, säger Stefan Rönnlund.
De vanligaste tjänsterna som LRF Konsult erbjuder är ekonomisk och juridisk rådgivning, bokföring och bokslut, lönehantering, likviditetsanalyser, värdering av fastigheter, skogsbruksplaner samt generationsskiftesfrågor.
Verksamheten kommer att vidareutvecklas i Skellefteå i takt med att regionen växer och utvecklas. Stor vikt läggs vid att behålla fokus på de värden som LRF Konsult en gång grundats på; nämligen att förenkla företagandet och samtidigt stärka Sveriges småföretag.