Lör 27 nov / År 39 / Nr 4 2021

Enklare väg till besiktning gynnar alla – inte minst miljön

Opus Bilprovning för vidare den säkerhetsorienterade tradition som byggts upp av den statliga Bilprovningen. Tillsammans med Bilprovningen och ett antal andra, nya aktörer ser Opus Bilprovning till att den svenska fordonsflottan är tillräckligt säker och så miljöanpassad som det är möjligt med dagens teknik.

När Bilprovningens verksamhet avreglerades öppnades en marknad för nya aktörer inom området. Det är en utveckling som bland annat fört med sig en bättre tillgänglighet och högre servicegrad som både företags- och privatkunder gynnas av.

Gör en insats
Opus var bland de första att etablera sig med ett nytt tankesätt gällande kundfokus och service, men med samma fokus på säkerhet som den tidigare statliga verksamheten hade.
– Att besikta sitt fordon ska inte kännas som ett onödigt ont, utan snarare som en insats man gör för att trygga sin egen och andras säkerhet på vägen. Dessutom ger det en uppdaterad status på hur fordonet mår och vilken miljöpåverkan det har. Det är information som alla fordonsägare har stor nytta av i längden, förklarar Kjell-Erik Nordlöw, maskin- och besiktningsingenjör på Opus Bilprovning i Östersund.

Besiktning inom 24 timmar
I samband med att den statliga Bilprovningen delades upp under 2011 förvärvade Opus Bilprovning ett 70-tal stationer från Kiruna i norr till Karlskrona i söder.
Under de senaste åtta åren har en mängd nya stationer tillkommit, men stationen i Östersund tillhör de ursprungliga anläggningarna. Den är även den största i regionen med kapacitet att ta emot alla typer av fordon.
– Vårt koncept bygger på att fordonsägare garanteras en tid för besiktning av lätta fordon inom 24 timmar och en obokad efterkontroll inom 20 minuter. Det ska alltså vara så enkelt och smidigt som möjligt, betonar Kjell-Erik Nordlöw.
Opus i Östersund är även ackrediterade för entreprenad- och maskinbesiktning, samt kran- och lyftplattformar som till exempel höjbara kranhytter på timmerfordon.

Helt klimatkompenserad verksamhet
Opus Bilprovning stöttar regeringens initiativ för ett Fossilfritt Sverige genom att arbeta för att minska den svenska fordonsflottans miljöbelastning. Det görs på flera nivåer. Genom att låta klimatkompensera hela verksamheten – inklusive kundernas resor till och från besiktningsstationerna, markerar Opus Bilprovning sin strategi och ett tankesätt som inspirerar andra verksamheter.
Själva klimatkompensationen görs bland annat genom investeringar i viktiga skogsprojekt globalt. Att föra vidare den säkerhetsorienterade traditionen som vi har haft i Sverige under de senaste 50 åren har också högsta prioritet. Det gör Opus Bilprovning till en värdefull partner för alla som vill och behöver se över sitt fordons miljö- och säkerhetsstatus.