Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Ensam är inte stark

Att man kan åstadkomma betydligt större saker tillsammans är något som ett kluster av verkstadstekniska företag i Jämtland kommit underfund med och utvecklat i en gemensam affärsidé.

Strömsunds Kvalitetslego kan tillsammans med Nyholm Lack & Bläster, Repay och Lego-Svetz i Strömsund färdigställa mycket omfattande projekt.
– Många av våra kunder finns lokalt, och då är det också en stor fördel att vi som samverkar i leveransen också är lokala. Gemensamt är vi en stark underleverantör till stora beställare som exempelvis Engcon, en världsledande leverantör av tiltrotatorer, berättar Michael Gisslén, vd på Strömsunds Kvalitetslego. Han fortsätter:
– Vi har haft en god tillväxt under de senaste tre åren och vi är stolta över vår resa hittills men långt ifrån nöjda. Vi strävar vidare mot att förbättra både våra processer och vår kvalitet och har etablerat en struktur i hela bolaget för att ständigt jobba med förbättringar där alla medarbetare är involverade.

Nya investeringar
Strömsunds Kvalitetslego rustar för en kraftigare tillväxt än tidigare. Enligt Michael Gisslén är företaget på väg mot nya mål och en resa från stabilitet till tillväxt. En stor utmaning ligger dock i att få tag på rätt kompetens. Det är förvisso en utmaning man delar med många andra företag i Norrlands inland.
– Vi har gjort stora investeringar under de senaste åren och det markerar vår framtidstro, konstaterar Michael Gisslén, som berättar att en av de senaste satsningarna omfattar en utrustning för att kunna laserhärda slitytor.
– Laserhärdning är så exakt att enbart de delar som slits mest härdas. Det innebär naturligtvis en stor tidsbesparing. En av våra stora kunder som efterfrågar laserhärdning är Engcon. Tack vare investeringen kan vi nu ta på oss ännu mer jobb från dem och det ser vi som en viktig del av vår framtid.