Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Entreprenörernas bank tror på Södertälje

Danske Bank beskriver sig gärna som en utmanare på den svenska bankmarknaden. Det är ett påstående med flera bottnar, inte minst relaterat till den entreprenöriella prägeln som Danske Bank har gjort sig känd för och som prisats år efter år i olika jämförelser.

Kontorschef Oscar Claesson i Södertälje uppmärksammar ett av de mest framträdande särdragen hos Danske Bank, nämligen att alla lokalkontor instiftats på entreprenörsmässiga grunder.
– Att vara effektiva, proaktiva och lyhörda ingår i de flesta bankers framgångsrecept, men Danske Bank tar ytterligare ett steg i att fokusera på en lite vassare struktur med affärsmässig prägel. Danske Bank är fortfarande en ung aktör på den svenska marknaden, men vi har en välutvecklad struktur som byggts upp helt efter marknadens behov. Därför säger vi att Danske Bank är en utmanare som har skapat något nytt på den svenska bankmarknaden.

Entreprenörernas bank
Oscar Claesson är noga med att poängtera att Danske Bank gärna ser sig som entreprenörernas bank, men att man i Södertälje har lika många medarbetare fördelade på företag- respektive privatsidan.
– Danske Bank räknas till den nya tidens banker som med nya ögon kan identifiera den moderna marknadens behov. Därför har vi nu en speciell nisch och en stark position på den svenska marknaden. Det entreprenöriella synsättet som präglar banken har uppmärksammats i olika jämförelser där vi fått utmärkelsen Årets Affärsbank och liknande, men samtidigt är vi noga med att lyfta att vi även är en utmanare på privatmarknaden, fortsätter Claesson.
Efter drygt 30 år i Södertälje räknas Danske Bank fortfarande som en ny bank. En uppenbar anledning är att bankvärlden präglas av ett mindre antal riktigt stora aktörer som funnits i sekler.
– Att banken kan leverera mervärden i form av proaktivitet och förmåga at reagera snabbt uppmärksammas både bland affärskunder och privatkunder, tillägger han.

Stark lokal prägel
Ur ett nordiskt perspektiv är Danske Bank en väldigt stor organisation. I Sverige är den emellertid fortfarande relativt liten men med en stark lokal prägel. Det märks inte minst i Södertälje som börjar anta en ny form som växande entreprenörstad.
– Vi arbetar ytterst proaktivt med vårt varumärke och deltar i olika lokala/regionala nätverk. Dagens konkurrens ställer mycket höga krav på oss att vara proaktiva i allt vi gör, dels i hur vi syns utåt och dels i vårt kunderbjudande.
Det finns en stor bredd i Södertäljes näringsliv, och det måste banken också möta med erbjudanden som passar olika typer av kunder.
– Vi kommer aldrig att luta oss tillbaka utan fortsätter att utveckla våra tjänster och förhållningssätt hela tiden, rundar Oscar Claesson av med.