Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Entreprenörsandan finns i Älmhults DNA

Älmhult är en liten kommun i antal invånare men är samtidigt en plats som väldigt många känner till och har hört talas om, även utanför Sveriges gränser. Det är mycket tack vare arvet från en av Sveriges främsta entreprenörer genom tiderna – och vi talar förstås då om Ingvar Kamprad och Ikea.

De värden som Kamprad använde sig av när han grundade Ikea återspeglas på många andra ställen i kommunen. Förmågan att tänka affärsmässigt och att vända utmaningar till möjligheter verkar vara något som är inbyggt i Älmhults DNA. Det märks på företagsklimatet, där Älmhult trots kommunens storlek har ett väldigt diversifierat näringsliv och där många företag är ledande inom sina respektive nischer.
– Möbelindustri, verkstadsindustri och detaljhandel är starka branscher för Älmhult. Här sysselsätts flest människor, men detta är också branscher som skapar mycket kringaktivitet och som kräver service som då i sin tur sysselsätter många. Därför har vi många olika branscher representerade och vi ser en stark tillväxt inom de flesta, säger kommunchefen Roland Eiman.

Allt på plats för att lyckas
Nuvarande konjunktur och ett stabilt ekonomiskt läge gynnar företagen i Älmhult. Mycket av det som tillverkas i kommunen går på export, och när ekonomier stabiliseras runtom i världen blir efterfrågan på varor större. Till exempel när det gäller möbler från Ikea, som världen över anses vara både funktionella och hållbara och samtidigt hålla attraktiva prisnivåer. Dessa goda egenskaper kan även tillskrivas många andra produkter som tillverkas av företagen i Älmhult.
– Det pendlar in ungefär 3500 människor till Älmhult varje dag. Det vittnar om vår starka arbetsmarknad. Om vi kan få några av dem att välja Älmhult som bostadsort så kan vi skapa ännu större tillväxt, konstaterar Roland Eiman.
Att satsa mer på nyproduktion av bostäder gynnar både arbetsmarknaden och den kommunala servicesektorn som får mer kompetens och fler skattebetalare. Allmännyttan har redan påbörjat flera större projekt och ambitionen är att bygga mellan 60 – 70 nya hyresrätter årligen. Dessutom finns det flera privata byggherrar som intresserar sig för utvecklingen i Älmhult.
– De privata byggherrarna ger bostadsmarknaden en rejäl skjuts framåt och prognosen nu hamnar på plus 400 nya bostäder 2018-2020. Vi behöver en kombination av offentliga och privata satsningar för att lyckas och det har vi nu, tillägger Roland Eiman nöjt.