Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Entreprenörskap och kunskapsutveckling går hand i hand

I en region starkt präglad av entreprenörskap verkar Gnosjöandans kunskapscentrum, GKC, för att höja utbildningsnivån. Därmed tryggas framtidens arbetskraft för alla framstående entreprenörsbolag som finns i regionen, som sannolikt är Sveriges mest företagstäta i relation till antalet invånare.

Gnosjöandan är ett begrepp som myntats för att beskriva en regions strävan efter att samverka och bygga långsiktigt hållbara affärsrelationer. Gnosjöandan förknippades till en början med framåtsträvande tillverkande industribolag, men idag används begreppet i stort sett överallt där man vill framhålla strävsamhet och målmedvetenhet.
Gnosjöandan omfattar inte minst en stark tro på samverkan för att nå gemensamma mål. Det vill man på GKC gärna förmedla till alla som funderar på att välja en utbildning inom verksamheten, samt till alla gamla och nya samarbetspartners som möjliggör fortsatt utveckling av företagsnära utbildningar.

Samverkan det centrala
Inom GKC finns gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola och företagsutbildning.
– Gymnasieskolan formar våra ungdomar för framtiden. Personliga intressen grundas långt tidigare, men det är under gymnasietiden som man får en chans att knyta de kontakter som behövs för att få in en fot i den bransch man vill verka inom. Därför är det så viktigt att vi har bra samarbetspartners inom näringslivet som gör det möjligt, säger Klas Boberg, verksamhetschef för gymnasieskolan.
Samverkan är alltså det centrala på GKC. Det är också bärkraften i att man till skillnad från många andra utbildningsanordnare har ett starkt Industritekniskt program med fortsatt söktryck.
Det finns plats för fler elever på Industritekniska programmet, men i jämförelse med andra regioner står sig detta program väldigt bra i Gnosjö. För att göra det ännu mer attraktivt kommer GKC att satsa på att få in det under Teknikcollege, där man redan har det studieförberedande Teknikprogrammet. Det blir en extra kvalitetsstämpel, menar Klas Boberg.
En liknande utveckling sker inom Vård- och omsorgsprogrammet, som är populärt bland vuxenstudenter men som kan utvecklas mer fler gymnasieelever. Genom att låta certifiera programmet inom Vård- och omsorgscollege kan programmet få en nystart.

Satsar utöver det entreprenöriella
På GKC finns en stark strävan efter att utveckla både människor och regionen man verkar inom. Utöver det entreprenöriella perspektivet med mycket praktik och nära samarbeten med företag i regionen vill man på GKC även ta vara på elevernas unika förmågor. Ett sätt är att uppmuntra idrottsintresse.
– GKC är redan idag ett idrottsgymnasium för blivande skidelit och hockeyproffs. Det finns förhoppningar om att bredda samarbetet över fler idrottsgrenar framöver, beroende på hur efterfrågan och möjligheterna ser ut i regionen, avslöjar Klas Boberg, som i dagsläget inte vill nämna några specifika sporter men som ser positivt på kommande idrottssatsningar.