Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

Entreprenörskap på riktigt för bestående resultat

Den lokala entreprenören Petter Mikaelsson delar kommunens vision om att skapa ett starkare företagsklimat i Skellefteå. Han har därför startat initiativet No Plan B. Den bärande grundtanken är att bidra till ett ökat nyföretagande genom att erbjuda en gedigen utbildning i entreprenörskap.

Entreprenörskap har letat sig in i skolan och näringslivssamverkan finns idag med som ett av grunduppdragen för alla universitet och högskolor i Sverige. Det finns många utbildningar på temat entreprenörskap men få kan utlova lika stor belöning som Petter Mikaelssons satsning. Ett par av deltagarna kommer nämligen att bli delägare i något av de företag som Petter äger via NPB Invest.

Entreprenörskap på riktigt
Som grundare av Repay, en av Sveriges största leverantörer av skurna och kapade stålämnen, har Petter god kännedom om vad som krävs för att bygga framgångsrika företag. Den kunskapen delar han gärna med sig av för att stärka Skellefteås klimat för nyföretagande.
– När det gäller entreprenörskap så fungerar det ungefär på samma sätt som med ett hantverk. Man måste lära sig det genom att praktisera det. Därför är utbildningen mycket praktiskt inriktad, med verkliga projekt som knyter an till aktuella frågeställningar i riktiga företag, förklarar Petter, som redan under utvecklingen av konceptet var inriktad på att själv aktivt delta i handledningen och undervisningen av en handfull noga utvalda deltagare.

Utbildningsansvarige Olov Hultdin har utvecklat det mesta av utbildningsinnehållet och har själv ett delägarskap i NPB Education, utbildningsbolaget som driver entreprenörskolan. Han bekräftar det Petter säger om att ledstjärnan redan från början var att skapa insikt genom upplevelser, alltså att lära genom att göra.
– Utbildningen består av ett antal samspelande delar som kunskapsbyggande genom föreläsningar inklusive gästföreläsningar, praktiska inslag vid något av NPB Invests företag, verklighetsförankrade uppdrag och projekt, samt utveckling av företagande genom NPB Profil, där deltagarna säljer reklam och profilkläder. Det finns en tydlig koppling mellan praktiskt arbete och den framgång som deltagarna haft, berättar Olov, och tillägger att det oftast handlar om arbetsveckor på upp till 70 timmar för utbildningens deltagare.

Drivkraft för förändring
De första deltagarna börjar närma sig målet efter snart ett läsår på entreprenörskolan.
Minst två av dem kommer att erbjudas delägarskap om fem procent i ett befintligt företag inom NPB Invest vid utbildningens slut. Tanken är att det inom några år ska utvecklas till ett majoritetsägande – och den enda insatsen från utbildningsdeltagaren är hårt arbete.
Ytterligare deltagare kommer att få en möjlighet att presentera en affärsplan för att eventuellt starta ett helt nytt företag tillsammans med NPB Invest.

Både Petter och Olov ser investeringen som en viktig insats för Skellefteås attraktionskraft. De kommer att fortsätta som mentorer för deltagarna även efter utbildningen är avslutad. Parallellt letar de även efter nya företag att ge bort delägarskap i framöver.