Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Entreprenörskap tydliggörs i gymnasieskolan

Det är nog många som håller med om att Sveriges framtid till stor del bygger på skolans utveckling och förmåga att inspirera till ett ökat utbyte med näringslivet. Det är något som De la Gardiegymnasiet i Lidköping satsar mycket på.

Det kommer inte som en förvåning att De la Gardiegymnasiet är en av Västsveriges mest framgångsrika skolor inom Ung Företagsamhet, UF.
Samtliga program på skolan genomsyras av goda relationer med det kringliggande näringslivet, vilket märks både på utbildningsinnehållet samt på andelen elever som går direkt ut i jobb efter gymnasietiden. Det är gymnasiechefen Magnus Thilén mycket nöjd med, men samtidigt poängterar han att utvecklingsarbetet aldrig får avta:
– Under vårens stora UF-mässa stod vår skola för ungefär en tredjedel av alla företag som visades upp, och våra elever tog över hälften av priserna som delades ut. Vi har en hög nivå på UF-företagen och många eldsjälar som är engagerade – och vi fortsätter att satsa på utveckling för att stärka entreprenörsandan på skolan.
Det finns många exempel på framgångsrika UF-företag som startats av elever från De la Gardiegymnasiet. Ett av dem är North X som utvecklat en ny designklocka där de första exemplaren sålde slut innan de nådde marknaden.
– Det är många elever som är engagerade i UF-företagande. Vi har samtidigt flera andra spännande utvecklingsmöjligheter som riksidrottsgymnasium för tennis samt till hösten även lokalt bandygymnasium. Detta är våra stora fördelar, både spets och bredd bland våra utbildningar ger en attraktiv skola, säger Magnus Thilén.
Ungefär 90 procent av Lidköpings gymnasieungdomar går på De la Gardiegymnasiet och skolan har även en god uppslutning från kringliggande kommuner.