Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Enwa lever på rent vatten

I snart 30 år har den svenska divisionen av Enwa utvecklat system för filtrering och rening av vatten. Systemen bygger ofta på globalt ledande teknik som Enwa varit bland de första i världen att implementera. Ambitionen är att alltid ligga steget före marknaden. Efter nyanställningar och med utökade samarbeten inom den marina sektorn hoppas Enwa på ytterligare tillväxt i Göteborg.

Enwa är mästare på att leverera smarta, kostnadseffektiva lösningar som säkerställer tillgången till rent dricksvatten även i de mest krävande miljöer. Företaget har dessutom varit med och utvecklat teknik som tryggar en mer effektiv och säker drift av system som använder vatten.
Systemen tillämpas inom en mängd olika branscher som inom Enwa-koncernen organiserats under fyra övergripande affärsområden: Systems & Products, omfattande offshore och marina branscher samt Oil and Gas, Enwa PMI (entreprenader inom fjärrvärme och vattenbehandling) samt Pool & Spa.

Ny potential i marint generationsskifte
Produkten Enwa Water Maker används ombord på stora fartyg och offshoreanläggningar världen över och är fortfarande marknadens mest pålitliga och kvalitetssäkrade system för avsaltning av havsvatten. Tekniken bygger på så kallad omvänd osmos, där vatten från havet omvandlas till dricksvatten genom avsaltning under högt tryck.
Trots fördelarna med omvänd osmos används ofta traditionella evaporatorsystem som drivs av spillvärme från huvudmotorernas kylsystem ombord på fartyg. Enwas system drivs däremot av elenergi från generatorn och är därmed inte beroende av att motorerna är igång.
– Det sker nu ett generationsskifte inom sjöfarten där nya fartyg oftast utrustas med teknik för vattenrening med omvänd osmos. Det utgör en stor potential för oss i det att en produkt som vi haft väldigt länge med stor sannolikhet kommer att få ett uppsving försäljningsmässigt, tror Peter Eriksson, affärsutvecklingschef Marint & Offshore på Enwa Water Technology AB.
EnwaMatic® är en annan intressant produkt för den hårt prispressade marinindustrin. Med hjälp av vår teknik kan man faktiskt förlänga livslängden på fartygsmotorerna, något som en av världens största tillverkare redan anammat.
Även Enwa Bin-X® är av ökande intresse för marinindustrin. Produkten fungerar som en fysisk barriär som blockerar bakterier och parasiter, även legionella, och därmed tryggas vattnets kvalitet.

Bygger nytt varumärke
Göteborgsverksamheten kretsar mest kring marina tillämpningar och sysselsätter idag ett 50-tal personer i de nya lokalerna på Importgatan på Hisingen. Under en längre tid har systemen Enwa Water Maker, EnwaMatic® Maritime och Enwa Bin-X® varit försäljningsmässigt dominerande, men efter inledandet av ett nytt samarbete med kinesiska Headway Technologies har Enwa lyckats bygga upp ett starkt varumärke för Marine OceanGuard™, ett system för rening av ballastvatten.
– Vi introducerade OceanGuard™ på den skandinaviska marknaden för snart två år sedan. Sedan dess har vi fördjupat samarbetet med Headway och idag har vi försäljningsrätt på ungefär 80 procent av den tyska marknaden också. Marina tillämpningar har utan tvekan fått en större betydelse inom Enwa-koncernen och det ser vi naturligtvis mycket positivt på här i Göteborg, säger Peter Eriksson.

Nästa storsäljare
Peter Eriksson är säker på att OceanGuard™ kommer att bli en storsäljare. Systemet testas för närvarande i Danmark inför ett godkännande från kustbevakningen i USA (USCG).
– Stena Line har redan investerat i OceanGuard™ i ett tiotal tankfartyg som är under byggnation och andra stora rederier har också redan installerat systemet, till dags dato är 427 system sålda. Att anläggningen enkelt går att bygga in i befintliga fartyg gör lösningen ännu mer intressant.
Enwa har redan fått godkännande från Stena Line gällande framtida installationer av OceanGuard™ i befintliga fartyg.