Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Epic erbjuder toppmodern maskinpark för teknikelever

Ingenjörer är eftertraktade på arbetsmarknaden och kan i princip välja fritt var de vill arbeta. I stort sett alla större industriföretag i Sverige behöver göra omfattande rekryteringar i närtid. Det är inte bara högutbildade som efterfrågas, alla med teknikutbildning behövs för att bevara det svenska industriarvet.

Efter Jönköping har Kronoberg flest sysselsatta inom industrin i Sverige, i relation till antalet invånare i länet. Det handlar om ungefär 25 procent som har jobb inom industrisektorn. Att hålla industrin med fortsatt god tillgång på kompetent arbetskraft är därför en överlevnadsfråga för hela länet.
I Växjö satsas det sedan flera år tillbaka stort på teknikorienterad kompetensutveckling. Inom GoTech, en ekonomisk förening bestående av industri- och teknikföretag i Växjö, främjas teknikintresse bland barn och unga genom olika insatser. Teknikdagar med prova-på aktiviteter, teknikklubbar med kurser, stipendier och sommarjobb är några exempel.

Helt ny kunskapsmiljö
Under 2018 har medlemmarna i GoTech, tillsammans med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Linnéuniversitetet och Växjö kommun, startat upp en helt ny kunskapsmiljö för ökat utbyte mellan teknikföretag och utbildning på gymnasial och akademisk nivå. Epic – Innovation & Technology Center, där Epic står för entrepreneurship, production, innovation och communication är namnet på verksamheten.
– Namnet Epic skvallrar om syftet med satsningen – att skapa en samlingspunkt för teknikutbildning och utveckling. Vi tillhandahåller en modern maskinpark i Epic där elever och studenter får genomföra de praktiska momenten under sina utbildningar, säger Maja Karlberg, verksamhetsansvarig för både GoTech och Epic.
Att öka ungdomars intresse för teknik är det huvudsakliga syftet, och hand i hand med det går näringslivets behov av arbetskraft. Fler teknikintresserade betyder fler sökande till tekniska utbildningar, och i det långa loppet fler teknikutbildade på arbetsmarknaden. GoTech och Epic spelar alltså en nyckelroll i utvecklingen av Kronoberg, som kan behålla industrijobben med rätt förutsättningar.

Nästa steg i utvecklingen
GoTech etablerades 2008 för att korta avståndet mellan teknikstuderande och teknikföretag i regionen. Det blev snabbt tydliga framgångar, bland annat med uppstart av en ny produktionsteknisk inriktning på teknikprogrammet i gymnasieskolan samt fler sökande till industritekniska programmet.
Epic kan ses som nästa steg i utvecklingen av det som GoTech etablerat och står för. Satsningen är unik och erbjuder Växjös gymnasieelever och studenter nya möjligheter när det gäller att positionera sig längst fram i konkurrensen om jobben. Formen erbjuder också ökade möjligheter för regionens företag att samverka med elever och utbildningsanordnare. Epic ska höja nivån på teknikutbildningarna och placera Växjö och Kronoberg i framkant som industriregion.