Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Epiroc – satsar på att göra gruvor smartare – Med ambitionen om att bli ledande inom automation

Epiroc är en ledande produktivitetspartner till gruv- och infrastrukturindustrin, med huvudsaklig produktutveckling och tillverkning i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien. På örebrokontoret sitter Ola Pettersson, som är Manager Platform Development på Epiroc Rock Drills i Örebro.

Tillsammans med sin grupp arbetar han med mjukvara i styrsystemet för maskinerna. Gruppen utvecklar, det som kallas automationsplattformen, som används i alla Epirocs datorstyrda maskiner.
– Vi erbjuder ett brett utbud av borriggar, lastare och dumprar och vi jobbar hårt för att göra våra maskiner autonoma. Borriggarna används för borrning av spränghål i både gruv-, och anläggningsprojekt, medan lastare och dumprar fraktar malm i gruvor. Idag kan vi fjärrstyra de flesta av våra borriggar. Under ett event i juni 2017 borrade vår helt automatiserade Pit Viper-rigg på plats i Garland, USA, styrd av en operatör som satt i Stockholm, 8 100 km bort, säger Ola Pettersson.

Interoperabilitet och digitalisering
Ett omfattande skifte i branschen är trenden mot automation, interoperabilitet och digitalisering som går hand i hand med intelligent gruvdrift och infrastruktur. Kunderna efterfrågar högre produktivitet och lägre driftkostnader.
– Vår värld förändras och vi har ambitionen att bli ledande inom automation. Under min tid på Epiroc har vi utvecklats från att vara ett traditionellt verkstadsbolag till att bli ett företag som även säljer mjukvara och tillgång till data. Vi driver en djärv vision för en framtid med automation, eftersom detta kommer att öka produktiviteten, energieffektiviteten och säkerheten för kunderna. Vi satsar på att göra gruvorna säkrare och smartare helt enkelt, säger Ola.

Fördelarna med batteridrivna gruvmaskiner är många
Epiroc satsar även stort på att utveckla fossilfria maskiner. Därför har företaget tagit fram helt elektriska drivlinor för flera maskinfamiljer. Fördelarna med batteridrivna gruvmaskiner är en hälsosammare arbetsmiljö och lägre total driftskostnad. Fördelen är särskilt betydelsefull för verksamheter under jord, där gruvbolag traditionellt måste investera tungt i ventilation för att få ut dieselavgaser.
– Gruvindustrin är både farlig och smutsig. Därför känns det rätt att vi med ny teknik kan göra gruvnäringen renare och mer hållbar ur miljösynpunkt. På kort tid har vi byggt upp kompetens inom elektriska drivlinor och batteriteknik. Epiroc har ett nära samarbete med Sveriges nya stora batterileverantör Northvolt, säger Ola.

Global närvaro och nära samarbete med kollegor, kunder och affärspartners
Epirocs produkter och tjänster säljs till kunder i mer än 150 länder. Kunderna är i stor utsträckning globala företag och vill därför ha partners som har liknande global försäljnings- och servicenärvaro. Med 14 000 medarbetare runt om i världen har Epiroc ett omfattande globalt försäljningsnätverk.
– Största delen av våra maskiner exporteras utomlands. De flesta stora gruvorna finns helt enkelt i andra delar av världen. I och med digitaliseringen och tillgång till data från maskinerna kan vi hjälpa kunderna på nya sätt. Vi kan identifiera flaskhalsar i kundernas produktionsflöden och hjälpa till att optimera deras process, säger Ola.
– Vi undersöker den bästa lösningen för just den gruvan och därefter sätter vi ihop en totallösning med rätt maskiner, mjukvara och integration mot befintliga system. Vi tror på nära samarbete med kollegor, kunder och andra affärspartners. Vår arbetskultur är service- och handlingsinriktad, med en tydlig hängivenhet gentemot våra kunder, säger Ola.

Ett ungt företag med 147 års erfarenhet
Epirocs historia startade 1873 då företaget – som då kallades Atlas – grundades i Stockholm. Epiroc och Atlas Copco delar sin historia fram till den 18 juni 2018 då Epiroc delades ut till Atlas Copcos aktieägare och blev ett fristående börsnoterat bolag.