Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Ericsson i Borås tittar på alternativa energikällor

Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen.
Koncernen ansvarar för driften av nät med drygt en miljard användare.

På Ericsson i Borås arbetar cirka 1.300 personer, varav en stor del i produktionen. Här tillverkas bland annat mikrovågslänken MINI-LINK, som används för att trådlöst transportera data och telefoni i mobila och fasta nät.
I Borås finns även en logistikenhet med ansvar för Ericssons returhantering samt enheter för transport-planering och inköp.
En enhet arbetar också huvudsakligen med industrialisering av framtidens mikrovågsprodukter.
– Att reducera vår miljöpåverkan är en tydlig ambition för Ericsson globalt, och något vi också har antagit lokalt på Ericssons anläggning i Borås. Här har vi varit mycket framgångsrika på många områden och det händer att vi får externa besök som är intresserade av hur vi jobbar med miljöfrågor. Vi har också nyligen jobbat fram en grön vision för siten som vi nu vill använda internt och externt för att öka medvetandet om miljön och vad vi kan göra för att reducera vår miljöpåverkan ytterligare, berättar Henrik Grönberg, Internal Communications Manager.

Satsar på avfall och energi
Det är framför allt två områden som kännetecknar miljöarbetet på Ericsson i Borås – satsning på avfall och energi.
När det gäller avfall utför anläggningen en total sortering i fler än 30 fraktioner. I princip återvinns eller återanvänds allt avfall. Målet är att återanvända så mycket som möjligt och att det som återvinns i första hand ska materialåtervinnas. Det pågår ett ständigt arbete med att mottagare av avfallet där det blir en råvara. Det som går återanvänds som till exempel engångspallar. Det finns även retursystem för emballagematerial från vissa underleverantörer.
Anders Ernstson, platschef på Ericsson i Borås, säger:
– Vi mäter hur mycket deponi vi har och de senaste två åren har vi legat under 0,5 procent i deponi, vilket är ett väldigt bra resultat om man jämför med andra verksamheter.
Det andra området är energi och sedan några år tillbaka köper företaget endast certifierad grön el och den värme som genereras från produktion och utrustning återanvänds.

All värme återanvänds
– Vi återanvänder all värme från vår produktionsutrustning och är självförsörjande på värme och varmvatten ner på en utomhustemperatur på ungefär tre grader. Blir det lägre temperatur kompletterar vi med fjärrvärme.
Under varma perioder på sommaren har Ericsson i Borås överskott på värme och då har man behov av att kyla anläggningen.
– Att kyla en anläggning är nästan dubbelt så dyrt som att värma upp den. Vi har därför tagit några externa kontakter för att söka samarbete hur vi på något sätt kan utnyttja solenergin under sommaren för att generera energi till kylning. När man jobbar med energianvändning så handlar det även om att göra det så kostnadsneutralt som möjligt, säger Anders Ernstson.

En snabb förändringstakt
– Vi har en stark och snabb förändringstakt i hela organisationen och jobbar hårt för att göra förbättringar dag för dag. Vi har också ett tätt samarbete mellan tillverkning och forsknings- och utvecklingsavdelningar, som bland annat ligger i Mölndal, berättar Anders Ernstson.
Användningsområdena för mobiltelefoner har breddats väsentligt de senaste åren och den tekniska utvecklingen kommer att fortsätta. Visionen för Ericsson är att det kommer att finnas 50 miljarder uppkopplade enheter (saker) i världen år 2020.
– Inom de närmaste åren kommer vi att ha en enorm datatrafik i våra nät och där kommer våra produkter och lösningar in. Det är en gynnsam utveckling vi ser framför oss, säger Anders Ernstson.