Tor 30 jun / År 40 / Nr 3 2022

Ernst & Young – för Din fulla potential

Senior manager Linda Andersson ansvarar för infrastruktur- och fastighetsrådgivningen på Ernst & Young i Stockholm. Med en coachande roll levererar Linda tillsammans med ett team på 15 konsulter högkvalitativa och skräddarsydda helhetstjänster för såväl design, projektering och byggande som förvaltning och finansiering av kapitalintensiva projekt.

Linda är utbildad fastighetsekonom och civilingenjör, och har tidigare arbetat med fastighetsstrategisk rådgivning för kommun och landsting. Hon förklarar att blandade team, där en sund mix av yngre och äldre samt kvinnor och män, i praktiken levererar bäst. Ernst & Young strävar efter mångfald på alla plan, där medarbetarna ska få en chans att utvecklas och förverkliga sina egna mål i samspel med företaget.
– Naturligtvis är det en utmaning att vara ung kvinna i en konservativ bransch -som bygg- och fastighetssektorn till viss del fortfarande är. Jag har dock lyckats skapa ett genuint förtroende, där man på allvar uppskattar min erfarenhet, kompetens och utbildning. Jag tror helt klart att utmaningen blir större ju högre man klättrar, men det är också min förhoppning att fler unga kvinnor ska våga välja en liknande bana och fortsätta sträva högre.

Kapitalintensiva projekt med hög avkastning
Ernst & Young samarbetar med både privata och offentliga aktörer på alla nivåer. Man finns med som rådgivare under projektets hela livscykel – från planeringsstadiet till förvaltning av färdigställt objekt.
Långsiktiga, kapitalintensiva men på sikt lönsamma projekt är Anderssons område. Här handlar det mer och mer om att skapa hållbara, miljöanpassade lösningar som är gångbara både ur ekonomisk och samhällsutvecklande synpunkt.
– Jag tror på samverkan som en beprövad och lönsam genomförande metod. Upphandlingar ska ske mer effektivt, här hjälper vi till och hittar den aktör som är bäst lämpad för uppdraget.
Företag är ofta beredda att ta en dyrare lösning om den på sikt ger större avkastning.
– Här är vi experter, förklarar Linda. Vi analyserar risker och väljer en lösning som passar kunden både ur kostnads- och investeringssynpunkt. Vi arbetar samtidigt med miljöeffektiva projekt, där fokus på en hållbar utveckling genomsyrar projektets hela livscykel.
Investeringsmodellen passar samhällsutvecklande projekt där de initiala kostnaderna är höga, liksom risken, och lönsamheten blir påtaglig först efter ett antal år.

Kort om Ernst & Young
Ernst & Youngs ambition är att hjälpa företag nå sin fulla potential. Företaget är en världsledande aktör som erbjuder tjänster inom revision och redovisning, skatt, transaktioner och rådgivning – allt skräddarsytt för att passa varje enskilt företag och deras specifika bransch. Ernst & Young har ca 2000 medarbetare i Sverige på ett 70-tal kontor. Koncernen sysselsätter 144 000 personer världen över.