Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Ernst & Young hjälper kunderna att nå sin fulla potential

Ernst & Young vänder sig till företag och organisationer inom alla branscher, stora som små. Ofta arbetar Ernst & Youngs revisorer och konsulter på plats ute hos kund, med sin analytiska förmåga utgör de naturliga problemlösare som tillför viktig kunskap i företaget. Så är det i Blekinge, där kontoren i Karlskrona och Karlshamn samverkar för att leverera skräddarsydda lösningar för kunder som väntar sig lite mer av sin revisions- och redovisningspartner.

Karlskrona och Karlshamn ingår i en större region i sydöstra Sverige där även Växjö, Kalmar och Älmhult är med. Auktoriserad revisor Anders Håkansson är kontorschef för Blekingekontoren som vänder sig till alla typer av företag inom alla branscher. I regionen finns också expertkompetens för att ta hand om speciella frågor inom offentlig verksamhet och skattefrågor för små och medelstora företag.
– Vi har byggt upp en stark organisation i Blekinge och hela sydöstra Sverige. Vi erbjuder heltäckande revisions- och redovisningstjänster, när det gäller revision är vi marknadsledande här i Blekinge. Utmärkande för oss är ett genuint engagemang med täta dialoger och personliga kontakter, poängterar Anders Håkansson.
Ernst & Young har som en av de globala jättarna inom revision ett genomgripande ansvar gällande övervakning av marknadsekonomin med dess nya trender och möjligheter, men även när det gäller utmaningar som måste lösas. Kännetecknande för Ernst & Young är vakenhet, öppen dialog och pålitlighet, och baserat på djupgående kunskap levererar företaget allt inom revision och ekonomisk rådgivning med fokus på kundens bästa.

Arbetar proaktivt
Revision skapar säkerhet. Som revisorer ser man till att kvalitetssäkra den ekonomiska informationen vilket medför en säkerhet i de beslutsunderlag företagen använder sig av.
– Vår styrka är framförallt den skarpa service vi ger våra kunder, baserat på den kompetens vi har inom organisationen. Revision bör ses som en investering istället för en kostnad. Att investera i revision skapar trygghet för företaget och företagaren men också för investerare, partners, kunder och andra intressenter.
Blekingeföretag kan lita på att det är en lokal konsult som tar hand om de ekonomiska frågorna, oavsett om det handlar om revision eller andra ekonomifrågor. Kontoren i Karlskrona och Karlshamn har egna resurser för att axla även mycket stora uppdrag.
– Vi arbetar mycket proaktivt med våra kunder. Genom att identifiera risker kan man börja förbereda sig för kommande utmaningar. Vi har utvecklat ett starkt varumärke som andas tillförlitlighet, vi ämnar fortsätta expandera och då genom uppsökande verksamhet till både befintliga och presumtiva kunder för att visa hur vi kan hjälpa till att bidra till en ökad lönsamhet., fortsätter Anders Håkansson.

Bidrar till medarbetares och kunders framgång
Ernst & Youngs övergripande vision är att vara det revisions- och redovisningsföretag som bidrar mest till medarbetares och kunders framgång genom att skapa värde och förtroende, där allt bygger på samverkan. Hög kvalitet och kontinuitet är grunden till allt man gör, Ernst & Young har för avsikt att bli ett av världens ledande företag inom finansiell rådgivning och revision.
– Vi brukar säga att vi arbetar för att våra kunder ska nå sin fulla potential. Då krävs ömsesidigt samarbete och att vi tryggar framtida arbetskraft här i regionen. Vi är bl.a. med på arbetsmarknadsdagar vid de universitet och högskolor som har vassa ekonomiutbildningar. Vi växer kontinuerligt, så det finns goda möjligheter att göra karriär inom de två huvudspåren redovisning och revision.
Ernst & Youngs medarbetare har också möjlighet att söka anställning på något av koncernens internationella kontor, tanken är att man då ska få en chans att utbyta erfarenheter och återvända till sitt hemmakontor med ny kunskap.
– Kunskap är en färskvara, vi måste underhålla den hela tiden och uppdatera med nya saker. Detsamma gäller för våra kunders verksamheter, de behöver kompetens och ny kunskap för att kunna konkurrera. Vi stöttar våra kunder hela vägen, deras tillväxt är vår tillväxt, avslutar Anders Håkansson med.