Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Eskilstuna erbjuder livskvalitet

Att erbjuda upplevelser som skapar livskvalitet och som bidrar till en ökad social hållbarhet i staden hör till Eskilstuna kommuns framtidsambition. Det är en ambition som förstärks nu när Eskilstuna snart får ett toppmodernt badhus samt inom ett par år en ny arena för såväl evenemang på elitnivå som för träning för flera föreningar till vardags.

Eskilstuna har ett rikt kultur- och föreningsliv. Varje dag kan kommunens medborgare och besökare välja bland många olika aktiviteter och evenemang som berikar tillvaron.
– Vi möter Eskilstunaborna varje dag i någon av våra många verksamheter. Det för ett stort ansvar med sig, där vi alltid måste vara lyhörda inför nya önskemål och hålla en hög kvalitet på utbudet, säger Anette Pallhed, kommunikationschef på Kultur- och fritidsförvaltningen.

Främjar delaktighet
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens musikskola, bibliotek, mötesplatser, arkiv, museer, fritidsgårdar, föreningsstöd samt arenor för kultur, idrott och friluftsliv. Dessutom ska förvaltningen samla, vårda och visa kulturarvet som finns i staden, bland annat i form av offentlig konst som ses av väldigt många människor dagligen.
Förvaltningen genomför också ett hundratals evenemang varje år, såsom Världskulturfestivalen, specialframtagna program på bibliotek och mötesplatser, musikskolans konserter, utställningar och föreläsningar och mycket annat.
– Vårt absolut viktigaste uppdrag är att främja delaktighet, där alla ska erbjudas en givande och meningsfull fritid. Det gör vi genom att ha ett brett utbud av aktiviteter där det finns något för alla, oavsett intressen och förutsättningar. Mot den bakgrunden skapar vi social hållbarhet i Eskilstuna, fortsätter Anette Pallhed.
Eftersom förvaltningen har så pass många olika verksamheter är det ett ganska omfattande uppdrag som sysselsätter ett par hundra årsanställda, plus ytterligare ett hundratal timanställda. Dessutom stödjer förvaltningen omkring 500 föreningar, verksamheter som tillsammans svarar för en imponerande bredd av olika aktiviteter som Eskilstunaborna kan ta del av varje dag.

Bryter ny mark
Det nya badhuset kommer att drivas av ett kommunalägt bolag. Kultur- och fritidsförvaltningen köper tid för föreningslivet, och Barn- och utbildningsförvaltningen för simskola. Satsningar som ligger närmare i tiden är den nya ishallen som uppförs intill den gamla. Båda är kommunala.
– Med två hallar skapas bättre förutsättningar för flickor och pojkar att delta, vilket är i linje med vår vision och vårt huvuduppdrag, kommenterar Anette Pallhed, som också påpekar att den nya ishallen byggs med energisnål teknik. Även den gamla hallen har energieffektiviserats genom installation av ett nytt kylsystem.
Eskilstuna bryter ny mark även inom idrott. Nästa år är Eskilstuna värdstad för junior-EM i friidrott. Det är första gången i Sverige, och första gången ett idrottsevenemang av den här klassen anordnas utanför storstäderna. Det planeras för en stor folkfest i Eskilstuna, som samtidigt kommer att bereda plats för tusentals nya besökare.