Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Eskilstuna får tusentals nya bostäder

Eskilstuna växer och det planeras för tusentals nya bostäder i staden under de närmaste åren. I mars passerade Eskilstunas invånarantal för första gången 100 000 och Eskilstuna blev därmed kommun nummer 15 att passera 100 000 i Sverige. Att staden växer är positivt men ställer också högre krav på bostadsbyggandet.

Från och med i år räknar kommunen med en utökad bostadsbyggnation omfattande cirka 300 bostäder per år, fördelat både på kommunala och privata aktörer. Det är en i synnerhet välkommen utveckling i Eskilstuna där bostadsbehovet landar på omkring det dubbla.
Intresset kring Eskilstuna som boende- och etableringsort blir allt större. Det ger positiva vibbar som förvisso gynnar näringslivsklimatet, men som också medför större krav på bostadsbygget i staden. Bygget måste trappas upp.
Kommunfastighet har växlat upp med planer på att bygga runt 150 nya hyreslägenheter per år, mot tidigare 50. Privata aktörer är lika lyhörda och det pågår många spännande projekt runtom i kommunen, projekt som på sikt kommer att lyfta Eskilstuna som boendekommun.

Söker etablera nya kontakter
Eskilstuna har alla förutsättningar för att bli en av Mälardalens främsta tillväxtkommuner, inte minst med tanke på Munktellstadens utveckling med pågående byggnation av det nya badhuset och projekteringen av den nya arenan. Inom några år kommer Munktellstaden även att utvecklas med möjligen tusentals nya bostäder.
– Vår främsta ambition nu är att tydliggöra utvecklingsplanen för att öka intresset för Eskilstuna och uppmärksamma kring möjligheterna här. Vi har en enorm efterfrågan och eftersträvar nya kontaktytor, även med för Eskilstuna nya aktörer inom byggbranschen, säger kommunens miljö- och samhällsbyggnadsdirektör Kristina Birath.
Att attraktionskraften ökar beror mycket på läget med Stockholm på mindre än en timmes avstånd. Det är lätt att pendla i alla riktningar och staden har ett generöst utbud av fritidsaktiviteter, naturupplevelser och kulturevenemang. Att bo nära vatten tycks vara en bestående trend i Sverige och här ligger Eskilstuna bra till i Mälardalen med Eskilstunaån som löper rakt igenom staden.

Energikrav på nybyggnationer
I samband med att det behövs ett rejält uppsving på bostadsmarknaden har Eskilstuna kommun nyligen antagit en klimatplan för att minska energianvändningen i både befintliga och nya hus.
Nyproducerade fastigheter uppfyller ofta mycket stränga miljökrav, vilket i Eskilstuna tydliggörs bland annat genom att det nya badhuset uppförs enligt den svenska standarden för Miljöbyggnad nivå Guld. Även den nya arenan som ska stå färdig 2016 kommer att omfattas av programmet, även här siktar man på den högsta nivån (Guld).
– Att bygga miljöeffektivt ligger i allas intresse, eftersom det även får ner driftskostnaderna, påpekar Kristina Birath.