Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Eskilstuna på god väg att bli Mälardalens främsta logistiknav

Eskilstuna håller på att utvecklas till ett modernt logistikcentrum där framtidens infrastruktur möter dagens behov av miljöinriktade, kostnadseffektiva transporter. Fjolårets utmärkelse av den nybyggda kombiterminalen, som blev Årets Transportlösning inom Stora logistik & transportpriset 2013, sporrar till fortsatt engagemang. Kommunfastighet vidareutvecklar kommunens stora logistiksatsning och meddelar att det nu är fritt fram för etableringar i Eskilstuna Logistikpark.

Eskilstunas näringsliv är beroende av effektiva transportsystem för att kunna konkurrera och växa på större marknader utanför Mälardalen. Kommunens inriktning är tydlig: investeringarna i kombiterminalen och logistikparken ska bidra till ett ökat företagande med fler affärsmöjligheter för företag i Eskilstuna. Kommunfastighets uppdrag är att leda arbetet med utveckling av kommunens logistiksatsning som präglas av hög miljöprestanda i alla led. Arbetet leds av affärsområde Logistik med Bernt Arehäll som chef.

Årets Transportlösning 2013
Eskilstuna Kombiterminal, som kammande hem det Stora logistik & transportpriset 2013 i kategorin Årets Transportlösning, underlättar för effektiva godstransporter till och från Eskilstuna. Den öppnar helt nya möjligheter för intermodala transporter där mer gods flyttas från väg till järnväg.
Förutom den stora miljöfördelen med kraftigt sänkta koldioxidutsläpp medför en ökad nyttjandegrad av järnvägen en markant kapacitetshöjning för godstransporter. Det kan innebära stora möjligheter för Eskilstuna, som blir mer attraktivt för logistikorienterade företag.

Fritt fram för etableringar
Logistikparken utgör nästa stora steg i kommunens logistiksatsning. På en yta om ungefär 300 hektar kommer många av Eskilstunas framtida logistikföretag att samlas och de större aktörerna har redan visat intresse. Detaljplanerna för logistikparken är färdigställda vilket gör det fritt fram för etableringar i området. Läget är bästa tänkbara i knutpunkten mellan järnväg, motorväg och flyg. 
Den globala logistikkoncernen DHL har köpt en tomt på drygt tio hektar. Tomten iordningställs nu för kommande byggnation, ett arbete som omfattar både markanläggning och järnvägsanslutning till befintligt industrispår.
– Att ett företag som DHL har visat intresse för etablering i logistikparken ser vi som ett bevis på att det vi nu gör är bra för hela Eskilstuna och hela regionen. I samband med deras etablering räknar vi med en stark tillströmning från andra intressenter, avslöjar Bernt Arehäll.
Nästa steg blir för DHL att uppföra terminalbyggnaden på 57 000 m2, en yta lika stor som cirka elva fotbollsplaner, med järnvägshall och lastkaj där tågen backas in drygt 200 meter för lastning och lossning.

Fler arbetstillfällen
Eskilstuna kommuns mål är att skapa 1000 arbetstillfällen i logistikparken till 2020. Enbart DHL:s etablering beräknas generera cirka 200 nya jobb. Andra företag har också visat intresse, ett antal etableringar är redan i mål.
Tack vare satsningen på logistikparken valde tillverkningsföretaget Wavin att koncentrera sin verksamhet till Eskilstuna. Förutom att ett 100-tal jobb blev kvar i staden utökades verksamheten med ett 20-tal arbetstillfällen. För snart ett år sedan invigde A-förpackning sin nya logistikanläggning där ett 10-tal anställda nu arbetar och planer på expansion finns.
Eskilstuna Logistikpark har även fått förfrågningar från nya kundgrupper som exempelvis e-handelsbolag och datacenter.

På väg mot toppen
Eskilstuna Logistik är inne i en ny fas i utvecklingen av Eskilstunas logistiksatsning.
– Från att ha varit mycket inriktade på att bygga upp infrastrukturen går vi nu mot en mer säljande position där vi satsar stenhårt på att marknadsföra konceptet, förkunnar Bernt Arehäll.
I samband med det har en ny tjänst skapats för en logistikutvecklare som träder i tjänst i dagarna. Då har Eskilstuna alla möjligheter för att utvecklas till Mälardalens främsta logistiknav, med samlad kompetens inom såväl järnväg som väg- och flygtransporter.