Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Essunga kommun bland de mest fiberanslutna i Sverige

Nu är det hög tid att anmäla sitt intresse för fiberanslutning i Essunga kommun med omnejd. Nossebro Energi gör nämligen en av sina största investeringar någonsin och det blir fibernät för hela slanten. Ambitionen är att alla i hela kommunen ska kunna ansluta sig till det öppna stadsnätet och fritt välja bland ett antal tjänsteleverantörer.

Fibernätet ger en garanterat snabb och störningsfri anslutning till internet dygnet runt. För samhällskritiska funktioner såsom trygghetslarm och överföring av medicinsk information samt övervakning av kraftstationer och liknande är fiberkommunikation ofta det enda försvarsbara alternativet.
I fråga om kapacitet är fibern också överlägsen andra befintliga tekniker. Att ansluta sin fastighet till fibernätet är därför en viktig framtidsinvestering som inte bara tryggar infrastrukturen utan även höjer värdet på fastigheten.

Driver utvecklingsarbetet
Eftersom det blir mer kostsamt att ansluta hushåll och företag på landsbygden finns ett bidragsprogram som underlättar utvecklingsarbetet. I Essunga kommun erbjuds fiberanslutning på landsbygden för cirka 20 000 kronor, efter avdraget bidrag på cirka 7000 kronor som Länsstyrelsen står för. I tätorterna Nossebro, Främmestad och Jonslund ligger kostnaderna på mellan 12 000 – 15 000 kronor. Bidraget gäller inte för tätort.
– I många andra kommuner har man bildat små föreningar som driver det tunga arbetet med fiberutbyggnad. Här såg vi istället möjligheterna med att vi som ekonomisk förening redan drivit frågan under ett antal år, vi vet vad som behövs i vår kommun och hur vi ska nå dit. Istället för byanätsföreningar driver vi således hela utvecklingsarbetet med fiber i Essunga kommun, förklarar Peter Johansson, VD Nossebro Energi.

Långsiktigt hållbart
På mindre än två år har Nossebro Energi redan byggt drygt 40 procent av kommunens fiber. Resten ska färdigställas till 2015.
– Vi ligger långt framme med fiberbyggnationen och har dessutom valt att töja lite på kommunens gränser. Det betyder att vi även bygger till närboende som bor strax utanför Essunga kommun. Vi ser helt enkelt att det blir mer kostnadseffektivt och hållbart i längden, säger Peter Johansson.
Som småföretagarkommun är Essunga beroende av en välutbyggd infrastruktur med pålitliga kommunikationer. Fibernätet spelar därför en avgörande roll för kommunens överlevnad, utveckling och framtida tillväxt. En viktig hållbarhetsfaktor.

Bland landets första
Fiberutbyggnad var på tapeten för Nossebro Energi redan 1999. Det var då lite av en överlevnadsfråga, eftersom man på många ställen runtom i Essunga kommun inte kunde få tillgång till internet på annat sätt. Nossebro Energi tog på sig att lösa frågan, vilket ledde till att många Essungabor blev bland landets första att få fiber.
Med de aktuella bidragen har Nossebro Energi för avsikt att ansluta i princip varenda fastighet i kommunen.