Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

Etablera ditt företag i Knivsta och kom närmare världen

Välkommen till en ung växande kommun, mitt i Sveriges hetaste marknadsområde och med Arlanda flygplats ett stenkast bort. Här finns välbelägen tomtmark för såväl små som stora företag inom kontor, industri, hantverk och handel.

När vi utvecklar Knivsta står hållbarheten i fokus, och med Knivstas läge mitt emellan Stockholm och Uppsala är utgångsläget optimalt. Hit tar du dig enkelt och miljövänligt. SL-pendeln trafikerar Arlanda bara åtta minuter bort. Från Uppsala reser du med tåg på nio minuter och från Stockholm under halvtimmen. Detta är viktiga strategiska tillgångar som vi bygger vidare på.

Det är attraktivt att bo i Knivsta. Det märker vi genom att kommunen under flera år varit en av Sveriges snabbast växande. Under 2014 byggdes det i Knivsta flest nya bostäder per invånare. Nu jobbar vi vidare för att intressera fler företag och verksamheter att etablera sig i kommunen. Att en ökande andel av befolkningen kan arbeta på hemmaplan är en viktig pusselbit i visionen om den moderna och kunskapsintensiva småstaden.

Och för dig som företagare har vi mycket att erbjuda.
Ett par av kommunens främsta tillgångar är dess framtidstro och växtkraft. Sedan kommunbildningen 2003 har Knivsta vuxit med 4000 personer till drygt 16000 invånare. Medelåldern är 36 år och nästan 50 procent av invånarna har eftergymnasial utbildning.

Med sitt strategiska läge har det visat sig vara mycket attraktivt att bygga i Knivsta centrum, och flera projekt är nyligen slutförda. Genom att planera för butiks- och verksamhetslokaler i husens bottenvåningar skapar vi möjligheter för nya företag att etablera sig och bli en del av ökad aktivitet, kommersiell service och folklivet i den växande kommunen. 

Vi har under 2014 genomfört ett visionsarbete för kommunens nästa stora utvecklingsområde, även det beläget i direkt anslutning till Knivsta station. I kommande detaljplanering strävar vi efter att skapa variaton. På sikt kommer området att vara en betydande del av den framväxande småstaden Knivsta. Därför är det viktigt att forma miljöer som är trevliga och väl fungerande både för boende och för företag.

Det är vår övertygelse att den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd – mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – skapar attraktionskraft både för boende och företag. Jag vill bjuda in dig att vara delaktig i den spännande utveckling som Knivsta står inför. Söker du en plats för din verksamhet eller för ditt företag och tycker att Knivsta verkar intressant – då är du välkommen att kontakta mig eller någon av de tjänstemän som arbetar med näringslivs- och exploateringsfrågor. Du når oss via vårt kontaktcenter.  Välkommen att höra av dig!

Klas Bergström (M)
Kommunstyrelsens ordförande, Knivsta
018-34 70 00