Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Etableringskommun med närhet till allt

Förutsättningarna för näringslivet är goda i Forshaga. Det beror mycket på Forshagas läge i hjärtat av Värmland, nära Karlstad och med bra kommunikationer till Stockholm, Göteborg och Oslo. En annan faktor är att Forshaga kommun är med i Karlstad Business Region – ett samarbete mellan kommunerna Grums, Hammarö, Karlstad och Kil. Syftet är att arbeta tillsammans inom etableringar, kommunikationer och marknadsföring för att Karlstadsregionen ska växa och utvecklas. 

– Under våren 2016 har Forshaga kommun ny etableringsbar industrimark till försäljning. Genom regionen finns vi och nya etablerare med i ett större sammanhang, något som alla tjänar på berättar Linda-Marie Fors, näringslivssamordnare på Forshaga kommun.

Flera företag på världsmarknaden
I Forshaga kommun finns det över 650 små och medelstora företag inom ett brett spektra av branscher. Ett flertal av dem är verksamma inom verkstad, handel och dentalteknik.
– Vi har flera företag som nått världsmarknaden säger Linda-Marie. Bland dem hittar man Stora Enso, Ricochet Expo AB, Mölnbacka industri AB och Slagverkskompaniet.

Aktiviteter och mötesplatser för företagare
En levande dialog mellan företag, politiker och tjänstemän är mycket viktig för att nå ett bra näringslivsklimat. Näringslivsrådet verkar för att få en naturlig koppling mellan kommun och näringsliv där alla företagare kan vara med och påverka Forshagas utveckling.
– Vi fokuserar på att skapa mötesplatser där företagare möte både varandra och kommunen på ett enkelt vis.