Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Etableringsmöjligheter med gott om utrymme för framtida tillväxt

För den som letar efter nya lokaler för etablering med fördelaktigt läge och möjlighet till flexibel anpassning kan ett Företagshotell vara fördelaktigt. I Björnänge Företagshotell, där företag från många olika branscher samlats under samma tak, ges nytta av varandras kompetens.

Söderhamn är närmare än vad många tror, från Arlanda Airport nås Söderhamn inom en och en halv timme och från Stockholms innerstad inom två timmar med tåg. Här gäller småskalighet, i positiv bemärkelse, där närhet och personlighet starkt präglar företagsklimatet.

För den som värdesätter bra infrastruktur
Björnänge Företagshotell ägs och förvaltas av FastPartner AB. Ägaren kännetecknas av lyhördhet och flexibilitet med förmåga att snabbt ställa om efter marknadens behov. FastPartner har lokaler över större delen av Sverige och sköter verksamheten i Söderhamn från ett lokalt kontor i företagshotellet.
Tillverkningsindustri, elektronik, logistik och grossisthandel är ett axplock ur mångfalden av branscher som finns representerade i Björnänge Företagshotell. Den gemensamma nämnaren är att det är företag som värdesätter en bra infrastruktur där all tänkbar service finns i närområdet, ofta bara några dörrar bort.
I företagshotellet finns lokaler som kan anpassas för de flesta verksamheter. Det finns även en tydlig inriktning mot tillväxt där lokalerna kan utvecklas i takt med hyresgästen. Det finns redan många exempel på företag som har börjat i mindre skala för att efter hands växla upp i Björnänge Företagshotell.

Bra alternativ utanför storstadsregionen
Björnänge Företagshotell ligger nära E4:an och på gångavstånd till centrala Söderhamn. Dessutom finns resecentrum i närheten. Det är lätt att ta sig till och från företagshotellet, och till och från Söderhamn i allmänhet.
Det är inte bara logistikföretag som drar nytta av läget. Fördelarna är uppenbara för alla som behöver transportera varor av olika slag och därför finns det idag en stark koncentration av tillverkande företag samt grossistverksamhet i området.
I Björnänge Företagshotell finns utrymme för framtida tillväxt – något som kan vara svårt att hitta på andra ställen i takt med att konkurrensen om bra etableringslägen ökar.
– Med hög tillgänglighet och goda kommunikationer kan Björnänge Företagshotell erbjuda bra alternativ utanför storstadsregionen med mycket konkurrenskraftiga priser. Men det är inte bara priset som avgör – möjligheter att knyta kontakter, samverkansmöjligheter samt inte minst möjligheter att rekrytera kompetent personal är ofta mer avgörande, vilket vi märker vid samtal gällande etableringar”, säger Anders Svensson, Regionchef för Fastpartner.