Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Etableringsservice vill locka nya företag till Gotland

Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB vill underlätta för företag som vill etablera sig eller expandera på Gotland.
Bolaget har funnits i nuvarande form sedan 1 januari 2012 och hette tidigare Gotlands Industrihus AB.

Gotlands näringslivs- och etableringsservice är ett helägt kommunalt bolag som ska främja nya företagsetableringar och utveckling inom befintliga företag i Region Gotland.
– Företagare som funderar på att etablera sig på Gotland frågar ofta om tillgången på lokaler och arbetskraft. Det finns ett antal tomter i Visby och tittar man på Gotland överlag så finns det mark även i de andra orterna, som till exempel Slite och Klintehamn. Men det största problemet för företagare som vill flytta hit är inte tillgången på mark utan boendet. Det finns inte tillräckligt med lägenheter och det är något av en flaskhals just nu, säger Sofia Wollmann, vd på Gotlands näringslivs- och etableringsservice.
Företagare från fastlandet har också ofta frågor om hur själva näringslivsstrukturen på Gotland är uppbyggd och vilka nätverk som finns där man kan knyta nya kontakter. En annan vanlig fråga är hur den gotländska arbetsmarknaden ser ut och vilka möjligheter en eventuell medföljande partner kan ha att hitta ett arbete på ön.

Många små företag
Enligt Svenskt Näringslivs ranking är företagsklimatet på Gotland inte särskilt bra. Det är dock väldigt entreprenörstätt, cirka 7.500 företagare finns på ön och de största näringarna är lantbruken och turistnäringen.
– Nu byggs fibernätet ut över hela ön och det innebär att företag som inte är så beroende av var de verkar, alltså tjänsteföretag, mycket väl kan etablera sig här. På tjänstesidan är det ett bra klimat att verka på Gotland, säger Sofia Wollmann.
Det handlar framför allt om kedjor som vill etablera en filial på Gotland, men också om enmansfirmor och en del tillverkande företag.
Gotland är ett utpräglat småföretagarsamhälle där de flesta företag i öns privata näringsliv har färre än ett dussintal anställda. Gotland är Sveriges mest företagstäta län och har Sveriges mest företagsamma kvinnor. Statistiken över nyföretagandet talar sitt tydliga språk. Här finns framtidstro – i liten skala.
Nu är det inte bara fastlandsföretag som vänder sig till Sofia Wollmann för råd och hjälp. Även en hel del gotländska företag hör av sig, inte minst när de står inför en expansion och utveckling av sina företag.

Bra kommunikationer
Sofia Wollman betonar att Gotland inte bara ska ses som ett semestermål med bara restauranger och badstränder.
– Vi har mycket bra kommunikationer med både båt och flyg. Det tar bara 35 minuter med flyg till Stockholm. Dessutom har vi en stabil godstransport med båt som går dagligen både söderut och mot Stockholm.
Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB samarbetar med Turistbyrån när det gäller företagsetableringar och man vänder sig även mot privatpersoner som vill flytta till Gotland.
Sofia Wollmann tillträdde sin tjänst som vd hösten 2010. Hon har sin bakgrund inom telecom- och industrisidan.