Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Etour skapar affärsmöjligheter

Forskningscentret Etour vid Mittuniversitetet ska bli Europas ledande forskningsmiljö för turismutvecklingsfrågor. Turism är ett profilområde för forskningen på Mittuniversitetet och kompletteras med en av landets vassaste utbildningar inom turism.

Turismforskning har funnits vid Mittuniversitetet i 16 år och bygger på nära samarbete med branschen, privata såväl som offentliga aktörer där bland annat destinationsbolag, företag, myndigheter och regionsstyrelser representeras.
– Vi kommunicerar målmedvetet resultaten från forskningen så att kunskapen kommer till nytta och skapar tillväxt för näringen. Vi välkomnar också fler samarbetspartners som kan vända sig till oss för att få forskningsbaserad kunskap och hjälp. Allt som har koppling till besöksnäring är av intresse, förklarar Maria Lexhagen chef för Etour,
Inom centret finns särskild spetskompetens inom naturbaserad turism, destinationsutveckling, IT kopplat till turism, arbetsliv, evenemang, och popkulturturism.

Först i Norden
Nordens första forskarutbildning inom turism finns i Etours forskningsmiljö. Inom forskningscentret samverkar professorer och seniora forskare, forskarassistenter och doktorander i tvärvetenskapliga projekt– samtliga i internationella forskarnätverk och med företrädare för branschen.
– Vi har ett stort kontaktnät vilket också är grundläggande för att vi ska kunna bedriva en framgångsrik verksamhet. För att kunna driva projekt måste vi få stöd från externa finansiärer, och då krävs också ett nära samarbete med andra. Vi bedriver just nu projekt som finansieras av bland andra Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling samt EU:s strukturfonder, berättar Maria Lexhagen.

Spännande projekt inom Destination Management
Bland projekten finns Kunskapsdestination Åre, ett projekt som bedrivs tillsammans med Skistar, hotellbranschen och Åre Destination AB. Etour har tagit fram ett informationssystem för kunskap om kunden, det vill säga gästen, och vad hon vill ha utifrån bland annat synen på varumärket. Boende, mat, aktiviteter – gästens olika behov tillgodoses av ett antal olika aktörer och att sy ihop helheten och skapa minnesvärda upplevelser, kan vara nog så komplext.
– Vi tittar bland annat på digitala fotspår, gästundersökningar och bokningshistorik för att få fram kunskap om vilka gästerna är, vad de gör och vad de säger om sin upplevelse i efterhand. Vi skapar ett Destination Management Information System som omfattar allt som destinationsaktörerna behöver veta om sina kunder.
Den kunskap om gästen som finns idag är utspridd och oftast tillgänglig enbart för enskilda aktörer men en destination måste ses som en helhet där delarna är beroende av varandra.
– Mängder av information om vad gästen gör under själva vistelsen på destinationen finns idag också utspritt eller kan skapas genom att erbjuda olika e-tjänster. Därför kommer nästa projekt att integrerar real-tidsbaserad information i systemet och ge kunskap till nytta för både taktiska och strategiska beslut, avslöjar Maria Lexhagen.