Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Ett åkeri i Gävle som satsar på kvalitet och service

Hög kvalitet och service är ledorden för Forslunds Bulktransport AB i Gävle.
– Vi arbetar med allehanda tanktransporter till industrin och huvudsakligen bestrykning och fyllnadsmedel till pappersindustrin, säger Jonas Forslund, som är marknadsansvarig på företaget.

Familjeföretaget Forslunds Bulktransport grundades av Gunnar Forslund 1957. 1981 övertogs verksamheten av Gunnars son och sonhustru, Frank och Anne Forslund.
Idag är även döttrarna Linda, Helena och Ulrica Forslund samt svärsonen Jonas Forslund delägare. Företaget sysselsätter cirka 55 anställda.
Ambitionen hos företaget är att erbjuda kunderna tjänster som kännetecknas av god service och hög kvalitet.
– Vi har en hög tillgänglighet och kan alltid lösa leveranser på kort tid. Vi stämmer av åtgången på pappersbruken dagligen för att se till att kunden har önskad nivå på sitt material, berättar Jonas.
Forslunds Bulktransport transporterar i huvudsak kalkslurry till pappersindustrin. Materialet används som fyllnadsmedel och pigment i pappersmassa. Företaget utför även ADR-klassade transporter. I dagsläget transporteras eldningsolja till industrin.

Bästa logistiklösningar
Företaget har chaufförer stationerade i Gävle, Grycksbo, Grums och Norrköping för bästa logistiklösningar. Upptagningsområdet är hela Sverige.
Personalomsättningen är låg i företaget.
– Vår personal är toppen, säger Ulrika. Det känns som vi har en hög kompetens på både chaufförssidan och administrationen. Vi är ett bra team.
Helena, som ansvarar för företagets ekonomi, tillägger:
– Vi har genom Franks goda kontakter och stora erfarenhet alltid lagt mycket vikt på inköp av fordonsekipage och tankbyggnationer för att kunna erbjuda optimerade transporter. Vi ser det som en stor resurs att ha en fräsch och funktionell fordonspark.

Säkerhet och miljö
Forslunds Bulktransport satsar på säkerhet och en god miljö och är certifierat inom både Kvalitet (ISO 9001), Miljö (ISO 14001), Trafiksäkerhet (ISO 39001) och Arbetsmiljö (AFS 2001:1).
Anne, som är företagets kvalitetssamordnare, anser att det certifierade verksamhetssystemet är ett mycket bra verktyg för att säkerställa måluppfyllelse och kvalitet.
– Vårt arbete med avvikelserapportering är en viktig del i att förbättra det dagliga arbetet, tillägger Linda.
Företaget har 25 fordonsekipage och av dem tillhör 22 miljöklass Euro 5. Under året levereras ytterligare ett par fordon med Euro 6-motorer, vilket är den nya miljöklassen som kom nu 2014. Ett fortlöpande arbete med att minska verksamhetens inverkan på miljön är ständigt pågående.

God utveckling
Utvecklingen har varit god för Forslunds Bulktransport de senaste åren. För tio år sedan, 2004, omsatte företaget 20 miljoner kronor och idag ligger omsättningen på cirka 70 miljoner.
– Vi ska fortsätta hålla en hög kvalitet och service mot våra kunder. Historiskt sett så har vi transporterat många olika typer av material i främst bulk och tank.
Familjen Forslund är överens om att framtiden känns spännande och de är inte främmande för nya utmaningar.