Tis 26 sep / År 41 / Nr 3 2023

Ett ännu starkare Lycksele

Lycksele kommun, hemvist för Norrlands första stad med samma namn, erbjuder en nära nog oslagbart storslagen naturupplevelse i gränslandet mellan fjäll och kust. Detta i kombination med fantastiska boendemöjligheter med tillgång till god service och bra kommunikationer. Nytillträdde kommunchefen Rickard Sundbom har en vision om ett ännu starkare Lycksele, en värdig spelare i nationell såväl som internationell konkurrens.

Rickard Sundbom valde Lycksele framför Stockholm. Från sin tidigare yrkesverksamhet inom det svenska försvaret anser Rickard att steget in i rollen som kommunchef för en norrländsk inlandskommun inte är speciellt stort, snarare som en naturlig utveckling med unika möjligheter.
– En av de viktigaste aspekterna i min nya roll är att aktivt arbeta för och bidra till en helhetssyn i Lycksele, där kommunorganisationen utgör en koordinerad och samverkande enhet. Då kan vi skapa ännu bättre möjligheter för samverkan mellan kommun, samhälle och näringsliv, säger Rickard Sundbom.

Behöver arbeta smartare
Rickard Sundbom understryker behovet av att arbeta smartare i alla frågor, inte minst när det gäller att skapa långsiktiga arbetstillfällen som tryggar tillväxt ur ett längre perspektiv.
– Det finns oerhört många frågor på agendan just nu. En av de viktigaste kretsar kring ungdomsarbetslösheten. För att skapa långsiktig tillväxt måste vi kunna attrahera ung arbetskraft och kompetens. Då måste Lycksele kunna erbjuda värden som gör att nästa generation väljer att stanna kvar här – eller återvänder efter längre studier, förklarar han.
Med bättre fokus på service gentemot sina invånare skapar Lycksele en bra grogrund för framtiden.
– Kommunen förvaltar ett stort ansvar gentemot såväl kommuninvånare som företag. För att kunna förändra och förbättra krävs ibland en utomståendes syn på saken, och det var så jag som stockholmare kom in i bilden, fortsätter Rickard Sundbom.

Stora förändringar märks
Redan idag märks stora förändringar runtom i kommunen. Motivationen och viljan att driva förbättringsarbetet är påtagliga. Lyckseles entreprenörer är lyhörda, på många håll syns nya investeringar som bidrar till den långsiktiga utvecklingen.
Redan för flera år sedan diskuterades en omdaning av Lyckseles centrum, visionen tycks nu bli verklighet med nytt centrumboende och en ny galleria. Lycksele har även mycket att hämta som besöksmål, bland annat med egen djurpark som kommunen driver. Campingplatsen och många andra anläggningar har satsat på expansion under senare år.
Kommunchefen är hoppfull och ser ljust på framtiden – mycket tack vare den starka entreprenörsanda som kännetecknar Lycksele.
– Trots att vi liksom de flesta andra kommuner har tuffa besparingskrav tror jag att vi kan vänta oss en sund tillväxt framöver. För att lyckas måste vi arbeta mer enhetligt och efter samma mål och visioner. Lycksele är på rätt spår – det finns en del kvar att göra, och det är därför jag har kommit hit, poängterar Rickard Sundbom.