Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Ett anrikt entreprenadföretag i Alingsås

Gunnar Perssons Grävmaskins AB i Alingsås är ett gammalt anrikt familjeföretag som grundades 1958 av Gunnar Persson.
Sedan 1996 drivs verksamheten av Gunnars son, Per-Anders Persson och hans fru Carina Hermansson – Persson.

Gunnar Perssons Grävmaskins AB utför i huvudsak gräv- och schackningsarbeten med tillhörande transporter.
– Vår största uppdragsgivare är Alingsås kommun, som vi har avtal med. Vi gör i huvudsak underhållsarbeten på vatten, avlopp, parker, gångvägar och cykelvägar, berättar Carina Hermansson – Persson.
När det gäller nyanläggningar har företaget samarbete med bland annat Skanska och Peab.
Två projekt som Gunnar Perssons Grävmaskins AB är involverade i nu är, genom Skanska, ombyggnationer av fastigheter i bostadsområdet Brogården till ”passivhus” och affärshuset ”Vimpeln” i Alingsås.

En fräsch maskinpark
Gunnar Perssons Grävmaskins AB förfogar över ett 20-tal grävmaskiner (både band- och hjuldrivna), dumper, hjullastare och lastbil. Maskinparken är till stor del mycket fräsch och uppdaterad.
– Vi uppdaterade oss ganska rejält under våren och sommaren med nya maskiner eftersom Alingsås kommun höjde miljökraven för maskinerna vid upphandlingarna i våras, säger Carina Hermansson – Persson.
På Gunnar Perssons Grävmaskins AB är man mån om att ha en personlig kontakt med sina kunder och samarbetspartners.
– Det kanske är ett gammalmodigt sätt att arbeta, men för oss har det varit en styrka och något som vi uppskattar, säger Carina.
Som i så många andra branscher är det naturligtvis konkurrens även i entreprenadbranschen.
– De senaste tio åren har det etablerats många nya anläggningsföretag i Sverige och även i vår region. Göteborg ligger nära och där har det varit en hög potential av infrastruktursatsningar ett tag och det kommer det att vara de närmaste åren också.
– 2013 är ett ”mellanår”. Vi är många som väntar på att större projekt ska bli upphandlingsklara och sättas igång främst i Göteborgsområdet för det ger också mycket ”ringar på vattnet”.
E20 väntas också byggas om genom Alingsås framöver.

Ledningssystem
Under det gångna året har Gunnar Perssons Grävmaskins AB deltagit i ett pilotprojekt kallat ”Ledningssystem” som Maskinentreprenörerna i Sverige driver.
– Vi är ett av fem pilotföretag i Sverige som har byggt upp ett ledningssystem där bland annat processer, systematiskt arbetsmiljö och miljöledningssystem ingår, anpassat till vår bransch . Vi blir färdiga i oktober med detta och ska därefter förankra det fullt ut i vårt företag. Vi vill att det ska bli levande tankar i företaget och inte bara välformulerade dokument som står kvar i hyllan på kontoret. Det handlar mycket om miljön och att arbeta på ett medvetet och sunt sätt. Vi har maskiner som kör i tätbebyggda områden och ute i naturen som påverkar miljön och det gäller att utföra arbetet på ett klokt sätt för att få så lite påverkan som möjligt, samtidigt som det blir företagsekonomiskt försvarbart, säger Carina Hermansson – Persson.

En god utveckling
Gunnar Perssons Grävmaskins AB har haft en god utveckling de senaste åren. När Per-Anders och Carina tog över företaget 1994 hade man åtta anställda. Fram till idag har man nästan fördubblat personalstyrkan till 15 medarbetare.
– Vi har förmånen att ha goda medarbetare som stannar länge. Det svåraste är faktiskt att få tag på bra personal. Under de senaste åren har vi haft företagsförlagd utbildning, s.k. lärlingsplats. Man läser en maskinförarutbildning i samarbete med BYN och Maskinentreprenörerna. Man gör teoretiska prov genom Hermods och praktiken sker ute på fält genom det lokala anläggningsföretaget.
– Vi har inte vuxit snabbt utan lite i taget. Nu har vi en bra storlek på företaget för att bevara den familjära karaktären.
I personalstyrkan jobbar två av Per-Anders och Carinas söner och även den tredje sonen är på väg in i företaget.
– Vi hoppas att Gunnar Perssons Grävmaskins AB kommer att vara ett familjeföretag även i framtiden, säger Carina Hermansson – Persson.