Tis 26 sep / År 41 / Nr 3 2023

Ett anrikt familjeföretag i Åsarp

Gunnars Maskiner AB är ett anrikt familjeföretag i Åsarp som säljer, servar och reparerar maskiner.
Företaget grundades redan 1926 av Gunnar Johansson och drivs idag av tredje generationen genom bröderna Martin och Marcus Gunnarsson.

1968 tog Gunnar Johanssons son Ulric över Gunnars Maskiner och efter fyra årtionden lämnade han över rodret till sönerna. Sedan 2001 är Martin vd och Marcus vice vd på företaget.
– Marcus hade jobbat i företaget sedan 1992 och jag sedan 1995 och vi hade suttit med i ledningen ett antal år. På så sätt hade vi klart för oss vad vi skulle sikta på när vi tog över, säger Martin Gunnarsson.
Gunnars Maskiner grundades i Åsarp och 1995 öppnades en filial i Vara, där man nu har blivit en stor leverantör till jordbrukarna. I november 2005 förvärvades Skaraborgs Lantbrukscenter AB i Skövde, som har ansvaret för John Deeres försäljning i norra Skaraborg och grönytemaskiner i hela Skaraborg.
Gunnars Maskiner är idag ett fullserviceföretag som vänder sig till lantbruk, entreprenad och grönytekunder.

En enorm utveckling
Den tekniska utvecklingen har varit enorm sedan Gunnars Maskiner startade och företaget har alltid haft ambitionen att ligga i framkant för att bidra till att kunderna ska ges bästa möjliga konkurrenskraft. För närvarande är det GPS-tekniken som kommer stort inom lantbruken och som ger påtagliga fördelar på såväl den mindre som större gården.
Andra viktiga trender, och för den delen utmaningar, är att minimera lantbrukets miljöpåverkan. Det sker en utveckling som Gunnars Maskiner noga följer, bland annat när det gäller drivmedel.
– Konkurrensen är knivskarp i vår bransch och det finns fyra stora aktörer i vårt område som slåss om kunderna. Vi har en marknadsandel på 23-24 procent, men vår målsättning är 30 procent, säger Martin Gunnarsson.

Stora investeringar
Under den senaste femårsperioden har Gunnars Maskiner investerat cirka 30 miljoner kronor i sina anläggningar.
– 2008 invigde vi en ny anläggning i Skövde, 2009 byggde vi om och renoverade våra lokaler i Vara och 2010 invigde vi nyrenoverade lokaler i Åsarp. Just nu bygger vi om verkstaden i Vara och investerar ytterligare tio miljoner kronor, berättar Martin Gunnarsson.
Företagets omsättning landade på cirka 260 miljoner kronor det senaste budgetåret och försäljningen av John Deeres produkter uppgår till cirka 75 procent av omsättningen.
– Vår styrka är att vi har en kontinuitet i företaget och en bra och engagerad personal. Många av våra kunder har varit med i flera generationer och det är kul, säger Martin Gunnarsson.
Gunnars Maskiner AB sysselsätter drygt 60 anställda.