Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Ett av Sveriges äldsta shippingföretag nysatsar

Det är med en lång historik och stark tradition som shippingbolaget AB PJ Haegerstrand fortsätter att utvecklas som partner inom spedition och klarering.
Efter satsningar i södra Sverige hoppas bolaget på att vinna ytterligare mark där, med eget lager i Gävle Hamn samt fortsatt utveckling av tullhantering så kan man erbjuda ett bredare tjänsteutbud.

Transportbranschen präglas av stora förändringar och det påverkar även anrika företag som Haegerstrands. Lång erfarenhet, ett välrenommerat varumärke och starka relationer underlättar dock i den stundande omställning som alla inom transport- och logistikbranschen mer eller mindre måste ta sig igenom.
En förändring som påverkar transportsektorn är att det sker ett successivt skifte i fråga om logistiktjänster och hur de värderas. Det handlar inte bara om att konkurrera enbart med lägsta möjliga pris – moderna speditörer måste istället möta marknadens krav med mervärden som ger kostnadsfördelar över tid och som är miljömässigt försvarsbara i alla led. Alla dessa faktorer kan Haegerstrands gå i god för och deras historia är delvis bevis på det.

Alltid kundstyrt
Haegerstrands resa började i Gävle redan 1859 då Gävle var Sveriges största varvstad och Nordens främsta skeppsbyggarstad. Med andra ord ett givet näste för en huvudredare med många rederier under sig. Haegerstrands har inga egna fartyg idag, men företaget fyller en central funktion inom rederinäringen ändå, som mäklare av speditions- och klareringstjänster, containerverksamhet, tulltjänster inklusive eget tullager.
– Vi förmedlar logistiktjänster baserat på vad som gynnar kunden bäst. Den senaste stora förändringen som påverkat vår verksamhet är en ökad containerlogistik globalt sett, där allt fler kunder väljer att skicka sitt gods packat i containrar. Vi måste snabbt kunna ställa om efter nya krav och det kan vi också göra tack vare vår organisations flexibilitet, menar David Jansson, marknadschef på Haegerstrands.
Containerfrakt är ett växande område för Haegerstrands liksom för många andra speditörer. Den stora fördelen med att samarbeta med Haegerstrands är att man får en personlig och engagerad kontakt hela vägen från leverantör till mottagare. Med en slimmad och effektiv organisation kan Haegerstrands hålla kostnaderna nere utan avkall på kunskap och kvalitet.
Skogs- och stålindustrin genererar störst volymer men Haegerstrands har en bred kundportfölj med kunder inom basindustri, verkstadsindustri, livsmedel, möbler, diverse konsumtionsvaror, företag/myndighetsflyttar, projektlaster med mera.

Nysatsar geografiskt och tjänstemässigt
Haegerstrands har i dagsläget kontor i Gävle, Söderhamn, Stockholm och Helsingborg. Det sistnämnda är en satsning som planerats inom gruppen för att bredda kundunderlaget ytterligare. Verksamheten i Helsingborg leds av Paul Hernestam och har många år som marknadsansvarig på ett av de största containerrederierna så med det har Haegerstrands också förstärkt sin marknads och försäljnings sida.
– För att kunna uppnå vår målsättning att säkerställa att kunden får den bästa logistiklösningen så måste vi bredda oss både geografiskt och tjänstemässigt. Som exempel på att vi nu kan erbjuda fler tjänster har vi utvecklat ett starkare erbjudande som tullombud med egna tullager, berättar David Jansson.

Hagerstrands har också under den senaste 10 års perioden breddat sig inom transportslag. Tidigare var sjöfrakt mycket tongivande och är fortsatt så men nu har man också fullvärdiga alternativ på bil, järnväg och flyg för sina kunder.
Uppdragen varierar även geografiskt, till exempel hanterar Haegerstrands en hel del cross-trading mellan Asien – Nordamerika och Sydamerika-Nordamerika.

För att lyckas med detta och andra uppdrag är förutsättningen det nätverk av kontakter och partners Haegerstrands byggt upp genom alla år i hela världen som säkerställer en kostnadseffektiv och fungerande logistik för respektive uppdrag och kund.
Det nätverket och upplägg omvärderas kontinuerligt för att se till att Haegerstrands kunder alltid har bästa möjliga lösning baserat på de faktorer som är viktigast för var och en av kunderna.

Ett bevis från Haegerstrands historia är betydelsen av att bygga långsiktiga relationer med såväl både kunder som leverantörer. För Haegerstrands är det en framgångsfaktor där är alla parter vinnare.