Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Ett av Sveriges bästa företagsklimat finns i Essunga

Essunga kommun har ett av Sveriges bästa företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs senaste utvärdering. Att kamma hem en position bland de tio bästa är svårt även för större kommuner, och att Essunga stoltserar på åttonde plats är en storartad bedrift.

– Att vi i Essunga har ett gott företagsklimat är tack vare det engagemang som finns bland företag och i kommunens organisation. Vi tror på samverkan och vi känner varandra. Att det dessutom finns en tradition av att ta tag i frågor så fort de kommer upp är också en framgångsfaktor för oss, säger kommunchefen Kjell Karlsson.

Ännu fler möjligheter
Den lilla kommunen är bland annat känd för sin retrostil som löper som en röd tråd såväl genom köpgatan i Nossebro som genom de evenemang som anordnas i kommunen under året. Marknaden i Nossebro är vida känd som en aktivitet från en svunnen tid som fortfarande bedrivs och vidareutvecklas i Essunga.

Enbart marknaden har ett besöksantal på cirka 100.000 under året och många besöker även andra arrangemang som spelar på retroprägeln. Det finns bland annat ett retromuseum med en våning inredd enligt 1960-talets trender samt en biograf kopplad till retrokonceptet.

Essunga har även lyckats bevara en stark lantbrukstradition och en stor andel essungabor – hela åtta procent – är sysselsatta inom jord- och skogsbruk. Jämfört med riksgenomsnittets två procent är det mycket, dessutom råder fortfarande stark tillväxt inom de gröna näringarna.
– Det finns en ambition inom kommunen att utveckla de gröna näringarna med mer lokal förädling samt att parallellt utveckla kreativa näringar som IT, formgivning och design. Det tillsammans med vår retroprägel banar väg för nya möjligheter, menar Kjell Karlsson.