Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Ett bostadsbolag med nöjda kunder

Falköpings Hyresbostäder AB vill medverka till en god bostadsförsörjning och erbjuda bra bostäder till lägsta möjliga kostnad inom kommunen. Ett kvitto på att bolaget har lyckats bra är att kundnöjdheten är mycket hög.

I Falbygden, i hjärtat av Västergötland, har man lång erfarenhet av boende. Arkeologiska fynd visar att människor fanns i området redan för 9.000 år sedan. Falköpings Hyresbostäder AB är ett kommunalägt bolag som etablerades 1979.

Bostadsbeståndet omfattar totalt cirka 1.850 lägenheter i åtta av kommunens tätorter. Falköpings kommun är en av de få kommuner i gamla Skaraborg som har en positiv befolkningsutveckling.
– Det börjar bli brist på bostäder i kommunen. Under året har vi byggt sju nya lägenheter i Stenstorp och förra året byggdes nio lägenheter i samma fastighet. Vi har också byggt ett åtta våningars höghus i Falköping med 35 lägenheter, berättar Anders Johansson, vd på Falköpings Hyresbostäder AB.
Falköpings nya skyskrapa ligger mitt på stadens paradgata ”Ströget” som binder samman järnvägsstationen med stadens torg.
– Ett nyproducerat hus i Falköping är ganska unikt. Det var nog 20 år sedan vi upplevde det senast, säger Anders Johansson.

Cittaslow – det goda livet
Falköping är den enda kommunen i Sverige som är medlem i det internationella nätverket Cittaslow.
– Cittaslow är en beteckning på städer som satsar på det goda livet. Där ska det vara bra att leva, bra skola och vård och mycket lokalproducerad mat etc., säger Anders Johansson.
Det goda livet innebär att Falköpingsborna har möjligheter till lösningar och service i sin stad på ett enkelt och trevligt sätt. Falköping är sedan maj 2008 en av drygt 100 kommuner världen över som ingår i nätverket.

Nöjda kunder
Enligt en fristående undersökning är 89 procent av kunderna i bostadsbolaget nöjda kunder.
– Det var glädjande när utredaren ringde en sen kväll bara för att gratulera till ett resultat som de knappast trodde var möjligt och som är outstanding bland de 100-tal bostadsbolag som de mäter, säger Anders Johansson och fortsätter:
– Den höga kundnöjdheten beror mycket på att vi har en väldigt bra personal och att vi har behållit våra områdeskontor. I Falköping har vi fem områden med fast personal som finns tillgängliga och hyresgästerna vet vilka personer som sköter deras hus. Det gör att vi har en bra närhet mellan hyresgäster och vår personal, vilket också leder till ett ansvarstagande åt båda hållen.
Falköpings Hyresbostäder hyr ut lägenheter i Falköping, men även i ytterområdena Floby, Kinnarp, Slutarp, Kättilstorp, Stenstorp, Vartofta och Åsarp.
Dotterbolaget Fastighets AB Mösseberg äger industrilokaler i Falköping och Floby på totalt drygt 20.000 kvadratmeter.
I november 2011 tillträdde Falköpings Hyresbostäder Missionsförsamlingens kyrka och under 2012 flyttade bolagets personal in i ombyggda lokaler i kyrkan. I fastigheten har det dessutom byggts fem nya lägenheter.
– Falköping har idag cirka 32.000 invånare och kommunen har en målsättning om att det ska vara 35.000 invånare år 2020. Det innebär att vårt bolag behöver bygga ungefär 50 nya lägenheter om året för att ta vår del av ansvaret, säger Anders Johansson.