Sön 4 dec / År 40 / Nr 5 2022

Ett byggbolag med bredd och hög kompetens

Skanskas kärnverksamhet i Sverige består av att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljö vi lever i.
I Örnsköldsvik sysselsätter företaget 25 yrkesarbetare och 15 tjänstemän.
– Vår styrka är att vi har en otrolig bredd, allt från projektörer, tekniker och brobyggare till medarbetare som är duktiga på markarbeten och inom industrin, säger Anders Söderberg, distriktschef för Väg & Anläggning i Västernorrland/Jämtland.

Skanskas historia startade 1887 när Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet bildades och började tillverka betongprodukter. Snart blev företaget ett byggbolag och redan 1897 etablerade Skanska sin första internationella verksamhet. Under 1900-talet spelade Skanska en stor roll i byggandet av Sveriges infrastruktur då företaget byggde vägar, kraftanläggningar, kontor och bostäder.
Idag är verksamheten koncentrerad till byggande och utveckling av bostäder samt projekt inom kommersiella fastigheter och infrastruktur på utvalda hemmamarknader i Europa och Amerika.
I Sverige har företaget cirka 11.000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2012 till cirka 28 miljarder kronor.

Tunnelarbete i Hallandsåsen
– Här i Örnsköldsvik jobbar vi med väg och anläggning och vi vänder oss främst mot kommuner, industrier och Trafikverket. Vi gör allt från att bygga rondeller, gator inne staden och plattläggningar och just nu utför vi tunnelarbete i Hallandsåsen, berättar Anders Söderberg.
Skanska i Örnsköldsvik har skapat en viss kompetens vad det gäller tunnelarbeten och det har gjort att företaget fått uppdrag i Hallandsåsen.
– Anledningen till att vi for ner till Halland var att vi hade en viss nedgång i konjunkturen i Örnsköldsvik. Vi är på tunnelns södra sida i både den västra och östra tunneln och monterar dränmattor för inläckage i tunneln, sedan täcker vi dessa med sprutbetong, berättar Anders Söderberg.

VA-projekt på Alnö, Sundsvall
Skanska och Mittsverige Vatten har en stor utmaning framför sig när de ska ansluta mellan 1.500 och 2.000 hushåll på Alnö i Sundsvall till det kommunala VA-nätet.
– Detta är ett av Sveriges största VA-projekt just nu och vi är involverade i allra högsta grad. Sommarstugorna och fastigheterna på Alnö har tidigare haft enskilda avlopp, men nu ska de anslutas till det kommunala nätet. Det är ett gigantiskt projekt, säger Anders Söderberg.
Det som Mittsverige Vatten och Skanska gör är att dra fram dag- och spillvatten till varje tomtgräns. Därefter får varje fastighetsägare själv göra det jobb som krävs för att ansluta sin fastighet till ledningsnätet.

Hård konkurrens
– Konkurrensen i vår bransch har ökat i och med att marknaden har gått ned i Örnsköldsvik och vi har gått ner i volym i omsättningen. Vi utför många projekt åt Öviks kommun och kommunens bolag, till exempel Övik Energi och Hamn och logistik, men de har gått ner i byggandet. För att bibehålla vår kompetens och duktiga medarbetare i verksamheten måste vi söka nya marknader, säger Anders Söderberg och fortsätter:
– Vår framtidsvision är att försöka vara ledande på våra hemmamarknader och kundens första val inom byggverksamhet. Vi ska fokusera på att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare här i Örnsköldsvik och verka för ökad mångfald. Vi har ett otroligt fokus på hög säkerhet och att det ska vara bra arbetsmiljö på våra arbetsplatser. Där vågar jag påstå att vi ligger i framkant. Vi vill att Örnsköldsvik ska vara den stad och kommun man vill leva och arbeta i.