Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Ett effektivt sätt att minska svavelutsläpp från fartyg

Green Tech Marine i Göteborg har specialiserat sig på rening av avgaser på fartyg.
– Vi vill hjälpa rederier att uppfylla de strängare regelverk som träder i kraft 2015 gällande svavelutsläpp från fartyg, berättar Tomas Lust, som driver Green Tech Marine tillsammans med Peter Strandberg.

Enligt ett beslut från EU ska svavelutsläppen begränsas från sjöfarten i alla Europas kustområden. Från 2015 sänks gränsen för svavelhalten för fartyg i Nordsjön och Östersjön samt i Nordamerikas kustområden till 0,1 procent istället för dagens gräns på 3,5 procent. Från 2020 ska svavelutsläppen från fartyg i resten av världen vara maximalt 0,5 procent. Anledningen är att fartygens avgaser innehåller 200 gånger mer svavel än vanligt vägbränsle och enligt undersökningar leder utsläppen av svavel till cirka 50.000 för tidiga dödsfall i Europa per år.
Green Tech Marine är ett systerbolag till Marine Global, som arbetar med installationer på fartyg. Företaget har kontor i Sverige och Norge och sysselsätter cirka 50 anställda. På kontoret i Göteborg arbetar sex personer.
Peter Strandberg har tidigare arbetat med rening av svavel och det utmynnade i att han och Tomas Lust startade Green Tech Marine 2010 för att minimera svavelutsläpp från fartyg. Problemlösaren för detta är en avgasrenare, en s.k. ”scrubber”, som på ett effektivt och smidigt sätt tar bort svavel och andra utsläpp från fartygens avgaser.

Ett hett debattämne
– Avgasreningen på fartygen i Östersjön är ett hett debattämne inom miljödepartement, transportstyrelser och rederier och vi är glada att kunna erbjuda en scrubber som går att installera på fartyg utan att förändra eller påverka utrymmet ombord eller stabiliteten på fartyget, säger Tomas Lust.
Det enda som ett rederi kan göra i dagsläget för att minska svavelutsläppet är att antingen köpa lågsvavlig olja, som kostar ungefär 50 procent mer än vanlig olja, eller installera någon slags reningsanläggning ombord.
– Har man de scrubbers som vi levererar kan man fortsätta att köra på ”fulolja” och ändå inte släppa ut mer svavel än vad som tillåts.

Sju tillverkare
Det finns idag sju företag som tillverkar scrubbers och dessa avgasrenare finns idag i drift eller i order på ett 20-tal fartyg.
– Fördelen med den scrubber vi tillverkar är att den är liten och lätt och får plats på vilket fartyg som helst utan att ta extra plats. Våra konkurrenters scrubbers är stora, vilket begränsar både stabiliteten på fartygen och lastutrymmet och förlorad lastkapacitet kostar pengar, säger Tomas Lust.
Green Tech Marine har levererat och installerat en scrubber till ett kryssningsrederi och fler ordrar är på gång.
– Detta är en business som är väldigt stor. Det finns cirka 2.000 fartyg som går i Östersjön och cirka 50.000 över hela världen så marknaden är enorm.

Landanslutning av fartyg
Via sitt systerbolag Marine Global har nu Green Tech Marine börjat installera anläggningar i hamnarna för att landansluta fartygen.
– Här i Göteborg har vi sedan några år tillbaka arbetat med att landansluta Stena Lines fartyg. Stena Line ligger ju ganska nära bebyggelsen och är därför måna om att skydda omgivningarna från utsläpp av rök och avgaser från fartygen. Vi kan erbjuda ett ekonomiskt instrument till redarna som dessutom sparar på miljön. Med en landanslutning stänger man helt enkelt av dieselmotorerna och använder istället grön landström, berättar Tomas Lust.