Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Ett framtida Södertälje Science Park

Mer fokus på forskning och utveckling kring hållbar industriproduktion behövs för att svenska industriföretag ska kunna fortsätta hävda sig i den tuffa globala konkurrensen. Det är en nödvändig satsning både för Sverige och för Stockholmsregionen som fortsatt ledande industriregion.

Med sin starka industritradition har Södertälje utmärkta förutsättningar som etableringsort för ett nytt forskningsinriktat kluster med inriktningen hållbar industriproduktion. Närheten till Stockholm för med sig flera betydande fördelar rent logistikmässigt.
I Södertälje finns dessutom en hel del industrikompetens samlad. Mycket är tack vare avknoppningar från de riktigt stora industriföretagen som sedan länge bedriver mer eller mindre utvecklingstung kärnverksamhet i Södertälje.

Utmärkt startplats
Scania och AstraZeneca, båda världsledande tillverkare inom sina respektive nischer, sysselsätter sammanlagt cirka 6500 personer i Södertälje. Indirekt handlar det om ännu fler arbetstillfällen som skapas tack vare dessa aktörers starka närvaro.
Samarbetspartners, underleverantörer och serviceverksamheter sysselsätter sammantaget flera tusen personer i Södertälje. Verksamheter som kanske inte hade varit lika stora om de stora industrierna inte funnits på orten.
Nu tar kommunen, Länsstyrelsen och KTH krafttag tillsammans med näringslivet i en ny satsning. Tillsammans ska man bygga en helt ny science park där hållbar industriproduktion och relaterad utvecklingsverksamhet blir ett av huvudspåren.
– Idag står Södertäljes industri för omkring 10 procent av Sveriges export. Svensk industri anses vara världsledande – men det är inget vi kan ta för givet som en garanti för all framtid. Därför måste vi göra något och då är Södertälje en utmärkt plats att börja på, säger Kristina Palm, KTH.

Krävs kontinuerliga investeringar
Det krävs kontinuerliga investeringar i både teknikmässig och kompetensmässig utveckling inom ett antal spetsområden om Sverige ska vara en framstående industrination även i framtiden. I Södertälje finns redan ett bra underlag med världsledande expertis inom bland annat fordons- och läkemedelstillverkning.
Science Park Södertälje kommer att fylla ett framtida kompetensbehov inom framförallt underhållsteknik, logistik och lean engineering. Områden som KTH ska stärka med fler utbildningsplatser i Södertälje i enlighet med den förra regeringens beslut om att skjuta till 600 nya platser.
I dagsläget är Scania, AstraZeneca och Acturum med och finansierar projektet tillsammans med KTH, Länsstyrelsen och Södertälje kommun. Tanken är att fler företag ska ansluta sig som nyckelpartners i samarbetet framöver.