Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Ett hamnbolag i Örnsköldsvik med bred verksamhet

Målet för Örnsköldsvik Hamn & Logistik AB är att bedriva en hamnverksamhet som tillgodoser både dagens och framtidens behov.
– Vårt uppdrag är att hjälpa industrin i kommunen med logistiklösningar och det gör vi genom att se till att hamnarna fungerar och anpassa dem till kunderna, säger företagets vd, Christer Ögren.

Örnsköldsvik Hamn & Logistik startades 1924 av Anton Hector. Idag ägs företaget av Rodret AB som i sin tur är ett helägt bolag till Örnsköldsvik kommun.
Örnsköldsviks Hamn & Logistik verkar för att näringslivet får rationella, kostnadseffektiva transportlösningar via sjöfart. Företaget är den naturliga samarbetspartnern vid export och import av volymgods. I alla delar av verksamheten vinnlägger sig bolaget om att vara en pålitlig, kreativ och samarbetsvillig partner.
Bolagets hamnar är Domsjökajen, Framnäskajen, Köpmanholmen, Oljehamnen, Stadskajen och industrihamnarna Alfredshem och Hörneborg samt gamla Shellpiren. I verksamheten ingår också sex magasin på totalt cirka 30.000 kvadratmeter.
Den centralt belägna Framnäskajen är anläggning för transporter till Cementa.

Köpmanholmen är en viktig hamn i Norrland för lossning av komponenter till vindkraftverk. Vid kemikaliehamnen i Järved, kallad Oljehamnen, hanteras många olika ämnen. Stadskajen gör verkligen skäl för namnet. Många passagerare har gjort stora ögon när kryssningsfartyget glider in i Örnsköldsvik för att lägga till mitt i centrum. Detta kan inte upplevas på många ställen i världen.
Industrihamnen Hörneborg vid Domsjö industriområde ska utvecklas till en intermodal hamn.

Skärgårdstrafik med M/F Ulvön
Örnsköldsvik Hamn & Logistik ansvarar också för den skärgårdstrafik med båt som trafikerar öarna Ulvön, Trysunda och Strängön från Köpmanholmen.
– Trafikverket har lagt ut skärgårdstrafiken på kommunen och kommunen har i sin tur lagt ut det på oss. Turerna går allt från en gång till fem gånger om dagen beroende på säsong. Det satsas ganska mycket på skärgården i Örnsköldsvik och där är vi med så att entreprenörerna ute på öarna kan överleva. Självklart är skärgårdstrafiken också ett måste för befolkningen och turismen, säger Christer Ögren.

Kombiterminalen – en viktig länk
En annan del i hamnbolagets verksamhet är att ansvara för kombiterminalen i Arnäs, som möjliggör framtidens transporter. Med sitt strategiska läge intill nya kustjärnvägen Botniabanan är terminalen tänkt som ett nav för intermodala transporter med lastbil, tåg och sjöfart. Terminalen är tänkt som ett miljövänligt alternativ för en rad viktiga industrier som M-real, Domsjö Fabriker, Sekab, Akzo Nobel och sågverk i Norrland.
– Hamnverksamheten har gått upp och med genom åren beroende på konjunkturen. Vi har utökat antalet hamnar och köpt industrihamnar och därmed har vi nästan fördubblat omsättningen på hamnverksamheten, säger Christer Ögren.
Örnsköldsvik Hamn & Logistik har fått uppdraget att få fart på tankfarmen, Shells gamla oljedepå, av ägaren Rodret AB.
– Verksamheten i våra hamnar rullar på bra för närvarande och nu gäller det att få igång verksamheterna på tankfarmen och kombiterminalen, säger Christer Ögren avslutningsvis.