Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Ett IT-bolag i Örnsköldsvik med en stark tillväxt och en global marknad

Flexeurope AB är ett framgångsrikt företag i Örnsköldsvik med stark tillväxt och en global marknad.
Sedan starten i maj 2002 har företaget levererat tjänster och IT-system till kunder från både privat och offentlig sektor. Flexeuropes system, flexiteBPMS, har idag 250.000 licensierade användare i fem världsdelar.

När IT-bolaget Framfab i Sundsvall lade ned sin verksamhet år 2000 köpte Malux verksamheten och tog över personal och sju produkter. En av dessa produkter var programvaran flexiteBPMS.
Vid tillfället var Jörgen Schulze ägare till Malux och Stefan Karlsson var platschef för Malux Data i Örnsköldsvik.
– I maj 2002 bestämde jag och Jörgen Schulze oss för att satsa på flexiteBPMS och vi beslutade oss för att bryta ut den programvaran och bilda ett separat bolag som hette Flexeurope AB, berättar Stefan Karlsson.
2004 gick Karl-Oskar Brännström in som delägare i bolaget.
Verksamheten för Flexeurope idag består i att utveckla, marknadsföra, implementera, supporta och drifta processmotorn flexiteBPMS.
– Vi utvecklar en plattform för processautomatisering. Kunden installerar plattformen i sitt nätverk eller hyr den som molntjänst inklusive drift och kan sedan rita och automatisera sina processer. Det är ungefär som att jämställa med Microsoft Excel där användaren har Excel och kan sedan skapa kalkyler för olika syften inom olika områden. Skillnaden är att vi skapar processer istället för kalkyler. Det är således bara fantasin som sätter gränserna för vilka processer som kan automatiseras, säger Stefan Karlsson.

Marknadsledande
flexiteBPMS är marknadsledande inom processautomatisering och har cirka 250.000 licensierade användare i ett 40-tal länder. Programmet är översatt till bland annat spanska, franska, portugisiska, tyska och franska.
– Flexite betyder ju flexibel – site/webbsida och det innebär att man när som helst kan gå in och ”skruva” på processerna för att jobba på ett annat sätt och det kan kunderna göra själva. De två områdena som är stora idag är dels industrin som har många behov av processer där man vill har bra koll och dels den offentliga sektorn, d.v.s. alla kommuner och myndigheter som ska vara tillgängliga via webben dygnet runt. När medborgarna till exempel knappar in en ansökan om bygglov så ska det matas in i ett webbformulär och så ska det finnas en process som tar hand om det och ser till att rätt personer gör rätt saker så att man verkligen får besked om sitt bygglov, säger Stefan Karlsson.
Ett område som Flexeurope är först i Sverige med är systemstöd för elektroniska omröstningar. Det innebär att när kommuner ska ha olika typer av lokala val, s.k. rådslag, kan man ha omröstningar med Flexeuropes system, som baseras på e-legitimation. Sigtuna är den första kommunen i Sverige som erbjuder elektroniska omröstningar och de använder flexiteBPMS.

Bred kundkrets
Bland framgångsrika kunder i Örnsköldsvik kan nämnas Cargotec, Domsjö Fabriker, TM progress och Bosch Rexroth. Den största kunden globalt är Akzo Nobel som använder systemet i mer än 40 länder. Flest användare i Sverige har Stockholms läns landsting, minst 50.000 personer använder programmet på sjukhus, vårdcentraler och tandläkarmottagningar.
Den kund som har flest ärenden är Skellefteå kommun som också är ledande i Sverige inom kontakt- och kundtjänst för medborgare. Skellefteå kommun har för övrigt blivit tilldelad kvalitetspriset Guldlänken för att de har inrättat en så bra kundtjänst för att ta hand om sina medborgare. Och systemet kommer naturligtvis från Flexeurope.
– Det är i ropet att införa kontakt- och kundtjänster nu för medborgarnyttan. Andra stora aktörer på marknaden, som till exempel Oracle, har också börjat fokusera på detta område. Inom det här området är vi marknadsledande i Sverige, men det finns många fler kommuner att bearbeta. Vi ser inte bara Sverige och Europa som en marknad utan behovet finns över hela världen. Vi har till och med blivit kontaktade av Ghana och jag har själv varit bland annat på näringsministeriet i Teheran i Irak och haft utbildning så det finns outtömliga möjligheter, säger Stefan Karlsson.

Ett välmående bolag
Flexeurope har ökat sin omsättning varje år sedan starten och har alltid haft positivt resultat.
– Vi lever bara på egna intjänade pengar och har inget riskkapital instoppat eller externa finansiärer. Vi är ett sunt, välmående bolag som finansierar oss själva. Nu ska vi växa i en lämplig fart så att vi kan introducera våra medarbetare och ta hand om våra kunder, säger Stefan Karlsson.
I samband med att Flexeurope firade sitt tioårsjubileum 2012 erhöll bolaget AAA-rating, som endast tilldelas cirka tre procent av Sveriges aktiebolag som uppfyller hårda krav och anses ha särskilt bra kreditvärdighet.