Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

Ett ledande konsultföretag inom geografisk information

Metria är Sveriges största leverantör och konsult inom geografisk IT (GIT), geografisk information och fastighetsinformation.
– Vi täcker ett väldigt brett område inom geografisk informationsteknik, säger Jonas Rasmussen, regionchef på Metria i Karlskrona.

Metria bildades 1996 och blev en av tre divisioner i Lantmäteriet. Den 1 maj 2011 övergick Metria formellt till det statliga bolaget Metria AB och upphörde i och med detta att vara en division inom Lantmäteriet.
Idag har företaget totalt cirka 360 medarbetare fördelade på 35 orter i Sverige. På Metria i Karlskrona arbetar åtta anställda.
– Vi är konsulter inom mätning och kartering och har avtal med ett antal kommuner i regionen. Vi sköter till exempel Karlskronas kommuns primärkartor och servar dem med andra olika mät- och karttjänster, berättar Jonas Rasmussen.
Kunder kan även vara privatpersoner, som beställer nybyggnadskartor och husutsättningar eller andra mätningar.
Metria utför även projekteringsmätning och annan utsättning för bygg- och anläggningsfirmor samt olika projekteringsfirmor.

På gång i regionen
Metria i Karlskrona jobbar just nu mycket med infrasidan och har haft många uppdrag för Trafikverket.
– Vi mäter mycket referensnät för järnväg, bland annat anslutningsnät i plan och höjd för spårmätning och även detaljmätning på spåret. Två sådana projekt i vår region är Emmabodabanan och Verköspåret, berättar Jonas Rasmussen.
Metria arbetar även med andra tjänster, som till exempel flygbildsfotografering och analys av satellitbilder. Exempel på produkter är Metria Maps, marknadens snabbaste dynamiska karttjänst, och Appen SeSverige, där man kan ladda ner och anpassa kartor.
Metria kan också hjälpa kunder att utveckla egna applikationer, system och tjänster inom geografisk IT, drift av geografiska IT-system samt geografiska analyser.
Bland Metrias medarbetare finns exempelvis ingenjörer, jägmästare, tekniker och biologer. Företaget har specialister inom bland annat geodata, geodesi, fjärranalys och GIS-utveckling.

Ny satsning inom fysisk planering
– Vi gör nu en satsning för att hjälpa våra kunder inom planprocessen från planering till genomförande när det gäller detaljplaner och översiktsplaner. Därför har vi nu anställt en planarkitekt som heter Annika Svärd på kontoret i Karlskrona, berättar Jonas Rasmussen.
– Vi kan upprätta samtliga handlingar för översikts- och detaljplanering: utredningar, skisser, plankartor, planbeskrivningar, behovsbedömningar och enklare miljöbedömningar. I större planarbeten har vi även möjlighet att utföra uppdrag tillsammans med våra samarbetspartners. Ni väljer själva vilka delar ni önskar hjälp med, från enstaka handlingar till fullständig projektledning genom hela planprocessen.
Tillsammans med Metrias övriga verktyg och kompetens inom datahantering och kartframställning, mätning och fastighetsfrågor uppstår synergieffekter genom Metrias tjänster inom fysisk planering. Eftersom Metria hanterar hela kedjan säkerställs kvaliteten och kostnadseffektiviteten ökar.