Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Ett lite grönare Eskilstuna

Eskilstuna Energi och Miljö, EEM, arbetar för att göra Eskilstuna lite grönare. Klimatsmarta lösningar genomsyrar investeringar och innovation inom bolaget, och tillsammans med ett gediget engagemang från alla som bor och verkar i Eskilstuna blir detta praktiskt genomförbart. Visionen är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling tillsammans med kommuninvånarna.

Marknadschefen Henric Martell förklarar att EEM drivs med en positiv attityd till utveckling och framsteg där alla kan bidra med något i förbättringsarbetet.
– Tillsammans med kunderna, det vill säga Eskilstunas företag och invånare, gör vi vår stad lite grönare. Förändring kan inte ske med komplexa, svårhanterliga system som gör livet svårare för våra kunder. Vi är pragmatiska och utvecklar lösningar som förenklar vardagen och som samtidigt gynnar miljön. Det är så vi skapar hållbarhet i Eskilstuna, menar Henric Martell.

Effektiviserar med gemensamt driftbolag
I kommunalägda EEM finns många av de energi- och miljötjänster som Eskilstunas företag och invånare behöver samlade på ett ställe. För kunderna innebär det en smidig kontakt med hög tillgänglighet, det räcker att slå ett nummer för att få hjälp med allt ifrån sophämtning till fibernät. EEM har ett starkt kundfokus som bygger på att det ska vara enkelt att göra rätt för miljön, men med konkurrenskraftiga produkter och tjänster.
Att hushålla med resurser av alla slag är ett stort inslag i hållbarhetsarbetet. För att effektivisera och spara finansiella resurser i den egna verksamheten har EEM bildat ett gemensamt driftbolag tillsammans medSträngnäs Energi, SEVAB. Från och med årsskiftet har all personal samlats i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, ESEM, som sköter drift och underhåll av samtliga av ägarbolagens anläggningar och miljötjänster.

Medvetenhet är bästa miljötjänsten
EEM gör kontinuerliga investeringar för att minska Eskilstunas avtryck på miljön. Varje litet steg räknas på vägen till en hållbar samhällsutveckling där Eskilstunas företag och invånare är engagerade hela vägen.
Ett exempel på hur man lyckas uppnå hållbarhet tillsammans är färgsorteringen som infördes för villor och mindre hushåll för några år sedan. Färgsorteringen förenklar återvinningen avsevärt genom att plast, pappersförpackningar, matavfall, tidningar, metall och övrigt hushållsavfall sorteras i olikfärgade påsar som slängs i en och samma soptunna. Med hjälp av optisk sortering kan avfallet därefter sorteras och återvinnas i EEMs anläggning.
– Det visade sig snabbt att kunderna var mycket nöjda med det nya systemet, som också bidrar till att skapa kunskap och medvetenhet för hur avfallsmängderna kan minska. Den allra bästa miljötjänsten är att förebygga och se till att avfall inte uppstår, och det kan bara göras med medvetna val kring inköp och konsumtion, upplyser Henric Martell.

På god väg
Den gröna ambitionen gör sig påmind överallt. I sopsorteringen, i kraftvärmeverket som eldas med biomassa och i EEMs biogasanläggning där Eskilstunas matavfall blir till en ny, värdefull produkt. EEM är även involverade i vindkraftsprojekt och säljer solcellsanläggningar.
– Vi vill att våra kunder ska känna att EEM är deras energi- och miljöföretag. Vi vill vara en partner som vägleder och underlättar i miljöarbetet, och samtidigt är vi beroende av att våra kunder är medvetna och vill bidra till att göra Eskilstuna lite grönare. Tillsammans kan vi göra skillnad och vi är redan på god väg mot en mer hållbar framtid, säger Henric Martell avslutningsvis.