Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Ett litet markföretag med stor kompetens

Hultgrens Mark & Anläggning AB i Stenkyrka utför allt från avloppsarbeten och husgrunder till sten- och plattläggning över hela Gotland. Företaget drivs av Erik Hultgren och sysselsätter 15 anställda.

Erik Hultgren började arbeta med mark- och anläggningsarbeten direkt efter skolan och har idag många års erfarenhet av branschen. Innan han startade eget arbetade han på Vägverket Produktion, men när de lade ned verksamheten på Gotland 2001 satsade Erik på att starta eget. Resultatet blev Hultgrens Mark & Anläggning AB, som idag har många nöjda kunder över hela Gotland.
Erik Hultgren startade verksamheten i liten skala med inhyrda maskiner. Efterhand har sysselsättningen ökats och idag förfogar företaget över fem grävmaskiner (från 2,5 till 24 ton) och två hjullastare.
Företaget har även vuxit personalmässigt genom åren och sysselsätter idag 15 anställda, varav en arbetar halvtid på kontoret i Stenkyrka.
Hultgrens Mark & Anläggning utför till exempel:

• husgrunder
• markarbeten
• avlopp
• betongarbeten
• dränering
• sten- och plattläggningar

– Vi gör allt från att bryta råmark fram till att lämna en färdiggjuten platta till bebyggelser av villor eller industrier. Vi gör mycket markjobb för bostäder och flerfamiljshus, men vi vänder oss också mot lantbrukssidan och gör grunder till ladugårdar, berättar Erik Hultgren.

Aktuella projekt
Nyligen färdigställde företaget grunden till nybyggnation av ett hundratal lägenheter på Galgberget i Visby. Man har också varit involverade i en utbyggnad av ICA Maxi i Visby och har nu utfört etapp 2 av en grundläggning för Hamnhotellet.
– Vi gjorde etapp 1 så det känns väldigt bra att vi även fick göra fortsättningen. Vi har nu i dagarna även fått kontrakt på markarbete vid BRF Solbergaparken, där det ska byggas ett 60-tal lägenheter, berättar Erik Hultgren.
Hultgrens Mark & Anläggning AB vänder sig mot både företag och privatpersoner och bland företagskunder kan nämnas Arriba, Eksjöhus, Liljegrens Bygg, Peab, Myresjöhus, Skanska och Wisab.
Hultgrens Mark & Anläggning AB har gott om jobb och klarar sig bra trots konkurrens från stora rikstäckande aktörer som Skanska, NCC och Peab samt lokala företag.
Hög kvalitet på utförda arbeten är ledordet för företaget.
– Vår slogan är grunden till allt och det är vad vi satsar på. Hög kvalitet, ordning och reda är mycket viktigt för oss. Vi lämnar alltid en arbetsplats på ett sätt som gör kunden nöjd, säger Erik Hultgren.
Framtidsvisionen för Erik är att hålla kvar dagens storlek på företaget och eventuellt utöka med en arbetsledare.