Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Ett lokalt energibolag nära dig

KREAB Energi servar, tillsammans med KREAB Energi Försäljning, tjänster inom elhandel, elnät, fjärrvärme och service till sina kunder.
– Vi är ett energibolag med god lokalkännedom och vi vill vara en trygg partner och en vän i vardagen för våra kunder. Utan oss fungerar vare sig kaffekokaren eller datorn, säger Cecilia Walles, avdelningschef för Marknad på KREAB.

KREAB Energi, som står för Klippan Rönneådalens Energi, har sin huvudverksamhet i centralorterna Klippan, Ljungbyhed och Åstorp i nordvästra Skåne samt i Blekinge och sydöstra Småland. Företaget, som har cirka 24 500 kunder, hjälper både privatpersoner och företag med alltifrån rådgivning till installationer och service av olika energislag.
KREAB Energi ingår i Lunds Energikoncernen som ytterst ägs av de fyra kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma.
Koncernen består av en mängd energibolag som lever efter samma affärsidé: att vara ett lokalt förankrat alternativ för de som vill ha bra service och närhet till sin energileverantör.

Ett nytt biokraftvärmeverk
Just nu byggs Örtoftaverket, ett stort biokraftvärmeverk i Örtofta utanför Eslöv, som också kommer att gagna KREABs kunder. Detta är koncernens största satsning någonsin och kommer att stå för cirka hälften av koncernens fjärrvärmeproduktion. Till det kommer elproduktion motsvarande hela behovet i Eslövs kommun och en global sänkning av koldioxidutsläppen med 205 000 ton varje år. Verket bidrar därmed även till både regionens och Sveriges klimatmål. Eftersom det drivs av regionala och lokala biobränslen (skogsavfall, returträ och torv) skapar det såväl energi och klimatförbättring som lokala arbetstillfällen.

Hög kundnöjdhet
KREABs kunder är nöjda med bolagets verksamhet – en hög placering på Svenskt Kvalitetsindex är ett kvitto på detta.
– Vi klarar oss bra, bland annat för att vi har en hög leveranssäkerhet. Vi har också varit med länge och många som bor i nordvästra Skåne, sydöstra Småland och Blekinge känner oss personligen och vet att de kan lita på oss, säger Cecilia Walles.
I alla bolag inom Lunds Energikoncernen jobbar man för att påverka miljön så lite som möjligt.
– Vi vill vara en klimatneutral koncern och här i Klippan till exempel så eldar vi med framför allt träflis. Dessutom har vi en värmepumpsanläggning som tar tillvara på värmeenergi från Rönne å. Den utgör basen för fjärrvärmen under sommarhalvåret, säger Cecilia Walles.
Lunds Energikoncernen har cirka 400 anställda, varav cirka 80 arbetar på KREAB.