Fre 3 dec / År 39 / Nr 4 2021

Ett nytt Nethouse tar form

Den unika företagskultur som IT- och managementkonsultbolaget Nethouse gjort sig känt för kommer att vidareförädlas nu när koncernen fusionerats till ett och samma bolag. De fyra kärnvärdena engagemang, ödmjukhet, lönsamhet och kompetens kommer att få ännu större tyngd i den nya organisationen, lovar João Stoltz, som är vd för hela Nethouse Sverige AB.

Det finns en uppsjö av kompetenta IT-konsultbolag på marknaden, större som mindre. Nethouse skiljer sig från många andra i branschen mycket tack vare sin kultur. För Nethouse innebär lönsamhet en gemensam strävan efter att uppnå långsiktiga mål – både för kunden och för Nethouse. Det innefattar betydligt mer än att jaga kronor och ören. Framförallt handlar det om att bygga långsiktiga relationer som bygger på ömsesidig tillit och engagemang.
– Våra kärnvärden bygger som tidigare nämnt på engagemang, ödmjukhet, lönsamhet och kompetens. Vi är djupt engagerade och har respekt för kundens utmaningar, vi försöker inte sälja in något i stil med ”månadens erbjudande” eller liknande utan fokuserar helt på kundens behov när vi utvecklar våra lösningar. Vi är här för att lösa kundens problem och är lyhörda för vilka förväntningar kunden har på oss, tydliggör João Stoltz.
Arbetssättet ger ökad kundnytta – men skapar även en riktigt bra arbetsmiljö för medarbetarna. Hög delaktighet ger ett gediget engagemang, och det var också den bärande grundidén då Nethouse etablerades i Örebro för 20 år sedan.

Ännu fler kundfördelar
Den unika företagskulturen kommer även att vara huvudfokus för framtiden, nu när Nethouse-koncernens bolag fusionerats till ett gemensamt företag under gemensam ledning. Sammanslagningen innebär i praktiken att tidigare enheter i Örebro, Stockholm, Linköping och Borlänge kan dra nytta av kompetens inom hela Nethouse.
– Vi kan ta hjälp av varandra mellan kontoren på ett mycket enklare sätt nu när vi är ett gemensamt bolag. Det är naturligtvis till stor fördel för kunderna, som alltid kan få tag på en specialist vid behov, påtalar João Stoltz.

Med en samlad och enhetlig organisation kan Nethouse stärka viktiga samarbeten med nyckelkunder och partners. För Örebro kretsar mycket kring de befintliga samarbeten som redan byggts upp med några av regionens största aktörer, däribland Atlas Copco och Transportstyrelsen. Starkt samarbete finns även med Örebro universitet.
– Vi har för avsikt att stärka kompetensen ytterligare, bland annat med stöd från universitetet. För oss är det inte aktuellt att expandera enbart för att bli större, utan snarare växa internt och bli lite smartare, lite mer effektiva och ännu mer kundorienterade. Vi söker därför medarbetare som i första hand vill göra skillnad, som matchar vår profil och som kan bära vårt budskap genom att dela våra värderingar, avslutar João Stoltz med.