Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Ett sågverk med anor från 1800-talet

Östanåsågen AB i Edsbyn grundades redan 1895 av cirka 200 skogsägare och är ett av de äldsta företagen i Ovanåkers kommun.
– Vi ligger i ett av Sveriges bästa råvarudistrikt och det är bland annat därför sågverket har funnits så länge, säger Ingemar Lundin, delägare i Östanåsågen.

Östanåsågen övertogs i oktober år 2000 av Ove Linngård och Ingemar Lundin och sysselsätter idag 25 anställda. Företaget förädlar den förnyelsebara svenska skogen till högkvalitativa trävaror i form av byggnadsvirke, fönster, dörrar etc.
Den sågade produktionen på företagets två-skift är cirka 50.000 kubikmeter sågad vara per år och träslagen är furu och gran.
– Vi omsätter drygt 100 miljoner kronor och exporterar till ett 20-tal länder i Asien, Nordafrika, Europa och även en del till USA, berättar Ingemar Lundin.

Stora investeringar
Sedan Ove Linngård och Ingemar Lundin tog över företaget för 14 år sedan har de investerat närmare 70 miljoner kronor i verksamheten. Investeringar har gjorts i såväl markarbeten som maskiner, torkar och såglinje.
– 2008 hamnade vi i ett vägskäl och började fundera på om vi skulle lägga ned eller fortsätta. Vi valde att fortsätta och investerade cirka 30 miljoner kronor i en ny såglinje. 2013 investerade vi närmare 13 miljoner i en automatsortering. Det var ett led i kvalitetsförbättrande åtgärder för att säkerställa kvaliteten till våra kunder, berättar Ingemar Lundin.
Kundanpassning är ledordet i Östanåsågens verksamhet, vilket innebär att företaget sågar mot kundernas beställningar. I hyvleriet vidareförädlas cirka 11.000 kubikmeter trävaror per år.

Minimera miljöeffekterna
Företagets miljöpolicy är att minimera de negativa miljöeffekterna på den svenska skogen. Verksamheten är anpassad till spårbarhetskraven enligt de internationella certifieringssystemen PEFC och FSC.
– För att miljöanpassa sig bör man inte frakta timmerstockarna för långt. Vi har en medeldistans på 4,5 mil från vår råvarubas, vilket gör att man också får en homogenare struktur på timret.
Ingemar Lundin ser ljust på framtiden för Östanåsågen.
– Tack vare våra investeringar har vi fördubblat produktionen och det har banat väg för en framtida utveckling. Vi ser långsiktigt och ska fortsätta investera för att göra förbättringar och driva en bra arbetsplats för bygden, säger han.