Fre 3 dec / År 39 / Nr 4 2021

Ett självspelande piano för miljötoner

Energi- och miljöcentrum, EMC, är näringslivets nätverk för klimateffektiv affärsutveckling i Halland.

För tio år sedan etablerades EMC som ett resultat av en diskussion mellan Varberg Energi och Varbergs Sparbank. Idag är organisationen ett självspelande piano med ett växande antal medlemmar, allt fler spännande sammankomster och evenemang årligen samt en tydlig affärsmässig inriktning där syftet är att utveckla och stärka gröna affärer.
– EMC är ett unikt näringslivsinitiativ som engagerar och stärker både företag och samhälle, säger Magnus Falk, verksamhetsledare på EMC.

Sockrat med inspiration
Varberg Energi var med och grundade EMC och har sedan dess varit engagerade och förespråkat att det är viktigt att få med fler aktiva medlemsföretag. Det är ett arbete som varit och fortfarande är mycket framgångsrikt med tanke på att man gått från en handfull till över 150 medlemmar.
– Den gemensamma nämnaren för medlemmarna är miljömedvetenhet och en vilja att sträva mot nya lösningar och idéer som gör att vi får en klimatsmart omgivning att vistas i, säger Ola Wilhelmsson från Varberg Energi.
EMC har nu medlemmar över hela Halland som är med och vidareutvecklar verksamheten, deltar i olika forum som EMC arrangerar och sprider inspiration kring klimatsmarta lösningar i allmänhet.
– Det spelar ingen roll om medlemsföretaget är stor eller litet, vi ser att alla kan göra något i sin roll som medlem i EMC för att få till en förändring av vår miljö både fysiskt och politiskt, fortsätter Ola, och nämner specifikt studieresor som anordnats på olika teman för att stärka effekten av satsningarna. Bland tidigare teman finns energiåtervinning/effektivisering som exempel, något som ligger Varberg Energi varmt om hjärtat.
– Något som också är uppskattat är de olika nätverken som ger kunskapsutbyte såsom solklustret, samt nätverk för miljöfordon och fordonsbränsle. Effekterna av detta ger kunskapsutbyte som blir sockrat med inspiration, detta är kort och gott klustrets styrka, menar Ola.

Alla tjänar på grönt
Det går att tjäna på miljömässigt bättre lösningar – det finns det flera exempel på i Halland. EMC uppmärksammar de olika insatserna genom att dela ut årliga miljöpriser till de mest framgångsrika klimateffektiva projekten och lösningarna. Bland tidigare års vinnare finns bland andra Coop Varberg, SWT-koncernen och Systeminstallation AB.
– Det är med stor spänning och förväntan som vi tar oss an nya utmaningar för framtiden tillsammans med våra medlemmar. Vi ser nu i det närmaste fram emot de sammankomster som vi planerat för resten av året, bland annat det fossilfria rallyt som anordnas i Halmstad den 12 – 13 maj och Världsmiljödagen som vi kommer att uppmärksamma den 7 juni, säger Magnus Falk avslutningsvis.