Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Ett Skellefteå i teknikens framkant

Skellefteås industri präglas sedan länge av teknikhöjd och kompetens i världsklass. Den digitala revolutionen är redan starkt påtaglig bland många industriföretag genom att allt fler och mer omfattande processer automatiseras. Digitaliseringen bidrar till ökad konkurrenskraft inom industrin eftersom den blir mer effektiv. Samtidigt växer nya näringar fram tack vare möjligheten att skapa nya affärer baserat på digitala plattformar. 
 
Skellefteå befinner sig mitt i en stor förändring och nu skapas en tydlig modell för framtiden. Skellefteå kommer att ha en fortsatt framgångsrik industri, men processerna kommer att se annorlunda ut i takt med att allt mer automatiseras. Med andra ord finns det en enorm utvecklingspotential i att ny teknik tillämpas för att stärka befintlig industri, samtidigt som nya nischer kan växa fram som ringar på vattnet.
– Vår industri har alltid varit framstående teknikmässigt. Den står också för väldigt många arbetstillfällen så det är självklart att vi vill och ska vidareutveckla de värden som finns här. Den digitala utvecklingen för med sig nya möjligheter som kommer att gagna hela näringslivet och industrin i synnerhet, understryker Bengt Ivansson, näringslivschef i Skellefteå kommun.
 
Nya möjligheter i den digitala revolutionen 
Dataspelsutveckling är ett exempel på en ny och växande näring i Skellefteå. Kommunen har under något år drivit ett projekt inom området för att samla lokal kompetens och skapa en lokal mötesplats för spelindustrin. Att digitaliseringen handlar om betydligt mer än utveckling av spel är dock tydligt och det märks som tidigare nämnt även inom de traditionella industribolagen i Skellefteå.
– Industrin blir mer konkurrenskraftig tack vare de effektiviseringar som möjliggörs genom tekniska framsteg. Med hjälp av ny teknik kan gamla tjänster bli mer effektiva och ett likvärdigt eller till och med bättre arbete utföras med mindre resurser. Det är den utvecklingen vi ser nu och den medför enorma möjligheter för Skellefteå.
Det finns goda förutsättningar för företag i Skellefteåtrakten att jobba med rena digitala tjänster. Det kan exempelvis handla om sjukvårdstjänster på distans eller uppföljande kontrolltjänster av olika slag.
– Att digitaliseringen för med sig en utvecklingspotential står klart, men allt kommer inte att hända på en gång. Förändringsarbetet har dock påbörjats och det märks på olika sätt, bland annat i investeringstakten, ökad produktion, ökad export samt ett ökat intresse för en ung generation att finnas med i utvecklingen, fortsätter Bengt Ivansson.
 
Mycket bygger på befintliga resurser
Skellefteå ses ofta som en mer eller mindre traditionell industristad. Men Skellefteå har länge präglats av ett starkt entreprenörskap med många småföretag. Entreprenörsandan har format Skellefteå som stad och skapat en unik sammanhållning mellan olika aktörer inom näringslivet. Att det finns en tydlig ambition och vilja att alltid sträva efter att bli lite bättre framgår tydligt av de investeringar som nu görs i Skellefteå, och mycket sporras av kommunens framtidsvision om att vara 80 000 invånare till 2030.
– Precis som Skellefteå AIK tänker vi från kommunens håll på en långsiktigt hållbar utveckling där kompetens och resurser från bygden är den centrala och viktigaste ingrediensen. När det gäller digitaliseringen så ser vi möjligheter i att stärka det vi redan har med lite bättre och lite mer effektiv teknik. Mycket kretsar även kring att lyckas paketera nya tjänster som kan öka näringslivets intäkter och skapa nya affärer.
Bengt Ivansson tror på en fortsatt sund expansion för hela kommunen och ser fram emot att få vara med och forma det nya Skellefteå tillsammans med det lokala näringslivet.