Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Ett steg närmare utopin Better – Faster – Cheaper

Hantering av allt större volymer, snabbare leveranser, högre servicegrad – och allt till ett lägre pris? Logistikbranschen står inför tuffa utmaningar och marknaden ställer krav på förnyelse. Hur kan övergången bli så smidig som möjligt? Paul Kleiby, vd och grundare av Network Logistics, har svaren.

– Med innovativa processer är det fullt möjligt att ställa om till en mer effektiv logistik med kortare ledtider och mer värde, inleder Paul. Det räcker inte att jobba med ständiga förbättringar. Hela organisationen måste anpassa sig efter marknadens krav och framförallt dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Med rätt investeringar och rätt teknik kan utopin Better – Faster – Cheaper komma närmare verkligheten.

Kortare ledtider och mer värde
Digitalisering driver förändring av de kommersiella kraven och kräver en omställning av det fysiska upplägget, såsom lagerhållning och distribution av varor, som måste vara effektivare, ha kortare ledtider och tillföra mer värde.
– Nya aktörer som startar med enbart e-handel utmanar de etablerade företagen och för att möta det krävs nytänkande.
Det handlar enligt Paul Kleiby om radikala förändringar, men efter många år av lågkonjunktur har företagen arbetat med att minska personal och investeringar och utgångsläget är inte det bästa.
– Vanligtvis finns en väldigt traditionell lagerlayout och ineffektiva inköpssystem. Bristande uppföljning av verksamheten och oförmåga att arbeta med framförhållning skapar långsiktiga problem som man ibland försöker lösa genom att hyra in personal. Ofta toppas det med en ganska traditionell transportlösning där arbetet med en fossilfri distribution fortfarande ligger långt borta, förklarar Paul vidare.

Network Logistics har över 20 års erfarenhet av att genom att arbeta verklighetsbaserat ta fram fungerande lösningar för supply chains till svenska företag. Organisationen har tillgång till specialister inom modern logistik och därmed möjligheten att skräddarsy lösningar för varje kund.

Paul Kleibys tips för logistiktransformering
1. Starta resan med att göra en genomgång av lager och logistik och få kontroll på driften, gör hemläxan genom att åtgärda problemen och öka produktiviteten. Detta är en nödvändig startpunkt för fortsatt utveckling.

2. Har företaget både e-handel och butiksnätverk krävs betjäning på ett nytt sätt; omnichannel – att samordna sina två olika lager för e-handel och butikerna till ett. Ett fåtal av de stora företagen i Sverige har börjat implementera detta. Nu måste även de mindre och medelstora företagen se över och effektivisera sin logistiklösning för att hänga med i förändringen som sker i och med digitaliseringen.

3. Hållbarhet kommer att bli en konkurrensfördel. Påbörja arbetet med att uppnå en fossilfri distribution – och inte bara på papper.

4. Överväg automatisering när det kan passa, låt plockgodset komma till plockaren. Resultat: snabbare och mer ergonomisk hantering med mindre personalbehov.